Другие налоги
Тема: НДС

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам налогообложения туроператорской и турагентской деятельности

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності (додається).

<...>


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 16.02.2012 р. № 126

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності

Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності визначено ст. 207 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс).

Відповідно до Закону України від 15.09.95 р. № 324/95-ВР «Про туризм» туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізуються або пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

З метою оподаткування ПДВ туристичний продукт як комплекс туристичних послуг розглядається як єдина послуга (п. 207.1 ст. 207 Кодексу).

В основу оподаткування ПДВ туристичного продукту відповідно до ст. 207 Кодексу покладено маржинальний принцип визначення бази оподаткування, тобто базою оподаткування у туристичного оператора є винагорода. Правила визначення такої винагороди для різних операцій встановлено пунктами 207.2 - 207.5 ст. 207 Кодексу, а саме:

у разі проведення операцій з постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на території України, базою оподаткування ПДВ є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (п. 207.2 ст. 207 Кодексу);

у разі проведення операцій з постачання на території України туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території України, базою оподаткування ПДВ є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (п. 207.3 ст. 207 Кодексу);

у разі здійснення туристичним оператором посередницької діяльності на території України з укладання договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб'єктами туристичної діяльності базою оподаткування є винагорода, яка нараховується (виплачується) йому таким іноземним суб'єктом туристичної діяльності, в тому числі шляхом надання права самостійно утримувати належну такому туроператору суму винагороди із коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг (п. 207.4 ст. 207 Кодексу);

для операцій, які здійснюються туристичним агентом, базою оподаткування є комісійна (агентська) винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту (туристичної послуги) (п. 207.5 ст. 207 Кодексу).

До бази оподаткування, визначеної згідно з пунктами 207.2 - 207.5 ст. 207 Кодексу, застосовується основна ставка ПДВ, і визначена сума податку додається до загальної вартості туристичного продукту (туристичної послуги), що оплачується покупцем (п. 207.7 ст. 207 Кодексу).

При цьому відповідно до п. 207.6 ст. 207 Кодексу суми податку, що згідно зі ст. 139 Кодексу включаються до витрат, не враховуються при визначенні бази оподаткування в цілях цієї статті.

Відповідно до абзацу четвертого пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Кодексу у разі якщо платник ПДВ згідно з розділом V Кодексу визначає базу оподаткування для нарахування податкових зобов'язань з ПДВ виходячи із винагороди (маржинального прибутку, маржі), ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання товарів (послуг), які входять до складу витрат та основних засобів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або до вартості відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу.

Запитання 1. Чи включаються до бази оподаткування ПДВ туристичного продукту суми ПДВ, сплачені (нараховані) туристичним оператором у складі витрат на придбання товарів (послуг) для формування туристичного продукту?

Відповідь. Суми ПДВ, сплачені туристичним оператором у складі витрат на придбання товарів (послуг) для формування туристичного продукту, відповідно до ст. 139 Кодексу включаються до витрат і не враховуються при визначенні бази оподаткування ПДВ, тобто не включаються до бази оподаткування.

Так, наприклад, витрати, понесені туристичним оператором внаслідок придбання (створення) туристичного продукту (туристичної послуги), становлять 18 тис. грн. (у тому числі ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги), - 3 тис. грн.).

Винагороду (базу оподаткування ПДВ) визначено в сумі 2 тис. грн., тому податкові зобов'язання з ПДВ по такому туристичному продукту у туроператора дорівнюватимуть 0,4 тис. грн.

Отже, загальна вартість туристичного продукту, що підлягає сплаті покупцем, становить 20,4 тис. грн. (18 тис. грн. + 2 тис. грн. + (2 тис. грн. х 20%)).

При цьому туроператор у податковій накладній, виписаній турагенту, повинен відобразити базу оподаткування - 2 тис грн. і суму ПДВ - 0,4 тис. грн.

Запитання 2. Як відображаються податкові накладні, отримані від постачальників товарів (послуг), що формують туристичний продукт, у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?

Відповідь. Враховуючи те, що суми ПДВ, сплачені у вартості товарів (послуг), які формують туристичний продукт, не беруть участі у формуванні об'єкта оподаткування ПДВ, ці суми прирівнюються до витрат, призначених для операцій, що не є об'єктом оподаткування, а тому податкові накладні, отримані від постачальників товарів (послуг), які формують туристичний продукт, відображаються у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних у розділі ІІ «Отримані податкові накладні», де вартість товарів (послуг) без урахування ПДВ відображається в графі 11 «вартість без ПДВ», а сума ПДВ - в графі 12 «сума ПДВ», призначених для відображення операцій, що звільнені від оподаткування або не є об'єктами оподаткування.

Запитання 3. В якій частині туристичний оператор має право на формування податкового кредиту?

Відповідь. Враховуючи те, що базою оподаткування туристичного оператора є отримана ним винагорода, такий туристичний оператор має право формувати податковий кредит з податку на додану вартість тільки в частині його витрат на придбання товарів (послуг), безпосередньо пов'язаних з отриманням такої винагороди.

Запитання 4. На яку дату у туристичного оператора виникають податкові зобов'язання?

Відповідь. Податкові зобов'язання з постачання туристичного продукту у туристичного оператора визначаються відповідно до загального правила, встановленого п. 187.1 ст. 187 Кодексу, а саме за правилом першої події:

або на дату зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню;

або на дату відвантаження товарів, а для послуг - на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.


Заступник директора Департаменту Ю. В. ЛАПШИН