Другие налоги
Тема: НДС

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам пропорционального отнесения сумм налога к налоговому кредиту при использовании приобретенных и/или изготовленных товаров/услуг, необоротных активов частично в налогооблагаемых операциях, а частично — нет

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково - ні (додається).

<...>


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 16.02.2012 р. № 129

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
щодо окремих питань пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково - ні

В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI - Кодекс;

Податкова декларація з ПДВ та Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7) - додаток 7 до податкової декларації з ПДВ, затверджені наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492, зареєстрованим у Мін'юсті України 20.12.2011 р. за № 1490/20228, - декларація та додаток 7 відповідно.

Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту регулюється ст. 199 розділу V Кодексу.

Платник податку у разі придбання та/або виготовлення товарів/послуг, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, має право віднести до податкового кредиту ту частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях (п. 199.1 ст. 199 Кодексу).

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (далі - частка використання) визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей самий попередній календарний рік (п. 199.2 ст. 199 Кодексу).

Відповідно до п. 199.3 ст. 199 Кодексу платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку визначають у поточному календарному році частку використання на підставі розрахунку, проведеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовано такі операції.

Відповідно до вимог п. 199.4 ст. 199 Кодексу платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. При проведенні такого перерахунку враховуються відповідні дані декларацій за податкові періоди року, за яким проводиться перерахунок, та уточнюючих розрахунків, поданих протягом такого року. Зазначений перерахунок здійснюється у таблиці 2 додатка 7 декларації за останній податковий період року (п. 199.5 ст. 199 Кодексу) та результати його (значення колонки 10) із протилежним знаком відображаються у рядку 16.4 такої декларації.

Крім того, абзацом другим п. 199.4 Кодексу передбачено, що перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.

Запитання 1. Коли проводиться розрахунок розподілу частки використання в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях?

Відповідь. Безпосередньо розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями один раз на рік здійснюється у таблиці 1 додатка 7:

декларації за грудень (для платників податку з квартальним звітним періодом - за IV квартал), у разі здійснення розрахунку частки використання за попередній календарний рік відповідно до вимог п. 199.2 ст. 199 Кодексу;

декларації звітного податкового періоду, в якому задекларовано оподатковувані та неоподатковувані операції платниками, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, або новоствореними платниками.

Запитання 2. Протягом якого періоду застосовується розрахована частка використання в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях?

Відповідь. Розрахований показник частки використання застосовується для визначення частки сплаченого (нарахованого) ПДВ під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів, яку платник має/не має право віднести до податкового кредиту (рядки 15.1/15.2 декларації), протягом поточного календарного року, включаючи останній період року (грудень або IV квартал).

Запитання 3. Коли проводиться перерахунок розподілу частки використання необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях?

Відповідь. Враховуючи, що згідно з Кодексом перерахунок проводиться один раз наприкінці року (за підсумками операцій, здійснених протягом року), подальший перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях проводиться за результатами тих календарних років, на які припадають 12, 24, 36 місяців їх використання. Здійснюється такий перерахунок у таблиці 3 додатка 7 декларації за останній податковий період таких років та результат його (значення колонки 8) із протилежним знаком відображається у рядку 16.4 такої декларації.

Запитання 4. Коли починається відлік використання необоротних активів?

Відповідь. Відлік 12, 24 та 36 місяців використання необоротних активів в оподатковуваних операціях починається з періоду (календарний місяць), в якому такі необоротні активи було введено в експлуатацію.

Запитання 5. Чи здійснюється перерахунок частки використання в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях тих необоротних активів, які придбано до набрання чинності Кодексом?

Відповідь. Перерахунок частки використання тих необоротних активів, які було придбано до набрання чинності Кодексом та по яких 12, 24 або 36 місяців їх використання припадають на період після 01.01.2011 р., проводиться по тих, що введені в експлуатацію після 01.01.2011 р.

Запитання 6. У якому порядку проводиться перерахунок частки для малоцінних предметів?

Відповідь. Перерахунок частки використання в оподатковуваних операціях щодо малоцінних необоротних матеріальних активів (група 11 класифікації основних засобів та інших необоротних активів), мінімально допустимий строк корисного використання яких не визначено (п. 145.1 ст. 145 Кодексу), здійснюється у порядку, передбаченому для товарів/послуг, а не основних засобів.


Заступник директора Департаменту Ю. В. ЛАПШИН