Другие налоги
Тема: ФСН

О фиксированном сельскохозяйственном налоге

Державним податковим адміністраціям
в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
спеціалізованим державним податковим інспекціям
по роботі з великими платниками податків

Державна податкова служба України у зв'язку із численними зверненнями щодо визначення бази оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку повідомляє таке.

Фіксований сільськогосподарський податок (далі - ФСП) віднесено до спеціального податкового режиму, що визначає особливий порядок його справляння та інші його складові й елементи і регламентується розділом XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі - Кодекс).

Спеціальний податковий режим - це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно Кодексом (ст. 11 Кодексу).

Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів (пп. 14.1.256 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Базою оподаткування ФСП для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 1 липня 1995 р., для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена станом на 1 липня 1995 р. (п. 303.1 ст. 303 Кодексу).

Розмір ставок ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії (типу) земель, їх розташування і становить у відсотках бази оподаткування, тобто до їх нормативної грошової оцінки, проведеної станом на 1 липня 1995 р. відповідно до вимог ст. 304 Кодексу.

Поняття нормативної грошової оцінки земельних ділянок вживається у значенні, визначеному Законом України від 11.12.2003 р. № 1375-IV «Про оцінку земель» (зі змінами та доповненнями, далі - Закон № 1375). Статтею 1 цього Закону встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок - це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Відповідно до ст. 5 Закону № 1375 нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 р. № 213 (зі змінами та доповненнями, далі - Методика).

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» (далі - постанова № 1185) внесено зміни до Методики, абзацом другим п. 5 розділу II якої встановлено, що в основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель кладеться рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 р. Для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 р. (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756. Водночас показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р., застосовуються із коефіцієнтом, визначеним абзацом другим п. 5 Методики (п. 191 розділу II Методики).

Грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Україні проведено станом на 1 липня 1995 р. згідно із Методикою, а після 1995 р. здійснювалася індексація показників оцінки відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель» (зі змінами та доповненнями) та п. 289.2 ст. 289 Кодексу. Для обчислення суми ФСП індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь згідно із цією постановою не проводилась.

Із прийняттям постанови № 1185, яка набрала чинності з 1 січня 2012 р., залишається незмінною база оподаткування для платників ФСП, базою оподаткування для яких відповідно до ст. 303 Кодексу є нормативна грошова оцінка гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 1 липня 1995 р., для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена станом на 1 липня 1995 р.

Роз'яснення про застосування постанови № 1185 надано листом Державного агентства земельних ресурсів України від 13.02.2012 р. № 1979/22/4-12, копія якого додається.

Водночас повідомляємо, що оновлення показників нормативної грошової оцінки ріллі із застосуванням коефіцієнта 1,756 згідно з постановою № 1185 впливає на базу оподаткування земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. При цьому надаємо інформацію про розмір нормативної грошової оцінки ріллі та перелогів в Україні станом на 1 січня 2012 р. для застосування при визначенні бази оподаткування плати за землю, наданої листом Державного агентства земельних ресурсів України від 03.02.2012 р. № 1370/22/4-12, копія якого додається.

Просимо довести зазначене до підпорядкованих органів державної податкової служби для керівництва в роботі та встановити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України.


Заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб Ю. В. ЛАПШИН