Другие налоги
Тема: Прочее

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Украины от 5 декабря 2012 № 1276 (Извлечение)

Зареєстровано в Мін’юсті України
20.01.2014 р. за № 107/24884

Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 04 липня 2013 року № 404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 05 грудня 2012 року № 1276 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2185/22497.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр доходів і зборів України О. В. Клименко