Другие налоги
Тема: НДФЛ

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Украины от 9 января 2013 № 6 (Извлечение)

Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 04 липня 2013 року № 404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 09 січня 2013 року № 6 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 164/22696.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Ю. КОЛОБОВ

ПОГОДЖЕНО:

Міністр доходів і зборів України О. В. КЛИМЕНКО