Другие налоги
Тема: Налог на прибыль

Об утверждении формы Налоговой декларации о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица и Порядка ведения учета результатов совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица (Извлечение)

Зареєстровано в Мін’юсті України
04.02.2014 р. за № 212/24989

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II та пункту 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (далі - Податкова декларація);

Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Затверджено
наказом Міндоходів України
від 16.12.2013 р. № 810

Зареєстровано в Мін’юсті України
04.02.2014 р. за № 212/24989

ПОРЯДОК
ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

1. Цей Порядок розроблено згідно з пунктом 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності (далі - уповноважений платник).

3. Цей Порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III Кодексу.

Якщо договір про спільну діяльність укладено між платником (платниками) податку на прибуток підприємств (далі - податок) та особою (особами), що не є платником (платниками) податку, то уповноваженим платником у частині ведення обліку може бути виключно особа, що є платником податку.

4. Якщо уповноважений платник здійснює на користь нерезидента - учасника договору про спільну діяльність виплату доходу з джерела його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення спільної діяльності на території України (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться у національній валюті), то цей платник зобов’язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі, встановленому Кодексом.

5. У разі коли основні засоби платника податку - учасника спільної діяльності використовуються як у власній господарській діяльності, так і в спільній діяльності, частина амортизаційних відрахувань за цими основними засобами відображається у Податковій декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та у відповідному додатку до неї в сумі, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду за цими засобами, як сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до загальної суми таких доходів.

6. Розподіл витрат платника податку - учасника спільної діяльності, які включаються до складу витрат та одночасно пов’язані як з власною господарською діяльністю такого платника, так і зі спільною діяльністю, відбувається аналогічно до вимог пункту 5 цього Порядку.


Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Н. Є. ПРИВАЛОВА