Другие налоги
Тема: Проверки и ответственность

Об утверждении форматов и Порядка представления документов в электронной форме для проведения электронной проверки (Извлечение)

Згідно з пунктом 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", підпунктом 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, з метою забезпечення єдиного формату та порядку подання платником податків до органів Міністерства доходів і зборів України в електронній формі документів для проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити формати документів, які пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів та подаються в електронній формі платником податків для проведення електронної перевірки, що додаються, а саме:

Журнал господарських операцій;

Книгу обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої і п’ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість), яка надається платником для проведення електронної перевірки;

Книгу обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої і п’ятої груп, які є платниками податку на додану вартість), яка надається платником для проведення електронної перевірки.

2. Затвердити Порядок подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Г. А. РЕЗНІКОВ

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра освіти і науки України О. С. ДНІПРОВ

Затверджено
наказом Міндоходів України
від 31.12.2013 р. № 898 

Зареєстровано в Мін’юсті України
24.02.2014 р. за № 305/25082

Порядок подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та визначає загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання платником податків до органів Міністерства доходів і зборів України в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису підзвітних осіб документів, які згідно з Кодексом пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на електронних носіях інформації).

Цей Порядок поширюється на Міністерство доходів і зборів України (далі - Міндоходів) та його територіальні органи, платників податків, які подають в електронній формі документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, для проведення електронної перевірки.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

документи, що подаються платниками податків до органів Міндоходів для проведення електронної перевірки (далі - документи для проведення електронної перевірки), - документи, в яких у вигляді електронних даних зафіксована інформація, що відповідно до Кодексу пов’язана з обчисленням та сплатою податків і зборів, які створені платником податків в електронній формі (включно з обов’язковими реквізитами документа) і зберігаються ним на електронних носіях інформації та які згідно з пунктом 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу надаються до органу Міндоходів, за умови використання електронного цифрового підпису підзвітних осіб.

Формати документів для проведення електронної перевірки (формалізований опис складу та структури їх показників) визначаються згідно з додатками до наказу, яким затверджено цей Порядок;

подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки - подання документів для проведення електронної перевірки до органів Міндоходів з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг за умови включення платника податків до системи подання податкових документів в електронній формі з урахуванням вимог абзацу сьомого підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Кодексу та Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, затвердженого наказом Міндоходів від 03 червня 2013 року № 143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 950/23482;

система подання податкових документів в електронній формі - сукупність організаційних, правових заходів та інформаційно-телекомунікаційних систем, що забезпечують подання податкових документів в електронній формі до органів Міндоходів.

1.3. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", нормативно-правовому акті Міндоходів з питань підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді та інших нормативно-правових актах з питань електронного документообігу.

II. Загальні вимоги до подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки

2.1. Подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки здійснюється за допомогою системи подання податкових документів в електронній формі з віддаленого персонального комп’ютера або шляхом використання послуг центрів обслуговування платників податків відповідно до цього Порядку.

2.2. Формати документів для проведення електронної перевірки та інша інформація про порядок подання таких документів оприлюднюються на веб-порталі Міндоходів у рубриці "Електронна перевірка".

2.3. Документи для проведення електронної перевірки можуть бути надіслані до органу Міндоходів, в якому платник податків перебуває на податковому обліку, за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

2.4. Інші загальні вимоги та порядок подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки визначаються відповідно до нормативно-правового акта Міндоходів з питань підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді.


Директор Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників О. В. ТЕНЬКОВ