Официальное издание Государственной фискальной службы Украины
Главная
Расширенный поиск
Свежий номер
38
октябрь 2016
Акценты номера
Налоговый календарь
Партнеры:
16.12.2011, № 47

Заключение гражданско-правового договора с работником во время ежегодного отпуска

Работнику предприятия предоставлен ежегодный отпуск. Может ли работодатель заключить с таким работником договор подряда на выполнение ремонтных работ?


Гражданско-правовые договора регулируются нормами гражданского права, и законодательство о труде на них не распространяется.

В соответствии со ст. 837 Гражданского кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию второй стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Оплата выполненных работ (услуг) проводится, как правило, после оформления акта приемки-сдачи работ, услуг. При заключении трудового соглашения (договора подряда) гражданин не подает заявление о принятии его на работу, работодатель не издает приказ о зачислении его на определенную должность и запись в трудовую книжку не вносится.

На исполнителя работы по трудовому соглашению не распространяются правила внутреннего трудового распорядка предприятия, условия коллективного договора, в том числе социальные льготы и гарантии, предусмотренные им, потому такое лицо не имеет права на ежегодный отпуск.

Таким образом, работодатель может во время ежегодного отпуска работника заключить с ним гражданско-правовой договор.

Перечень использованных документов

 • Гражданский кодекс — Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV

Еще материалы на тему:

Отпуска
 • 02.09.2016 , № 33 Судові експерти: право на відпустку

  З 01.05.2016 р. судових експертів державних спеціалізованих установ судових експертиз не віднесено до категорії державних службовців, проте вони прирівнюються до них у частині матеріального та соціально-побутового забезпечення. Чи мають судові експерти право на щорічні відпустки державних службовців?

 • 02.09.2016 , № 33 Відпустка без строків давності

  Жінці встановлено ІІ групу інвалідності з 2012 р., проте на підприємство, де працює з 2014 р., нею надано довідку МСЕК лише в поточному році. Чи має жінка право на отримання невикористаних днів щорічної основної відпустки за минулі роки?

 • 26.08.2016 , № 32 Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері

  На яку кількість днів додаткової відпустки має право працівник, який працює цілий день за комп’ютером, та який порядок надання такої відпустки?

 • 26.08.2016 , № 32 Право на компенсацію додаткової відпустки працівникам, які мають дітей

  Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при цьому вона має старшу дитину віком 10 років. Жінка виявила бажання звільнитися. Чи повинні їй виплатити компенсацію за додаткову відпустку, оскільки у неї двоє дітей віком до 15 років?

 • 26.08.2016 , № 32 Відпустка батьку дитини

  Чи має право батько отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, якщо його жінка перебуває у відпустці по догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Все материалы раздела: «Консультации»