Официальное издание Государственной фискальной службы Украины
Главная
Расширенный поиск
Свежий номер
39
октябрь 2016
Акценты номера
Налоговый календарь
Партнеры:
ДИРИГЕНТИ ЗМІН
16.12.2011, № 47

Ежегодный отпуск женщине, которая находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на условиях неполного рабочего времени

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В то же время она работает на условиях неполного рабочего времени. Имеет ли она право на ежегодный основной отпуск?


В соответствии с частью четвертой ст. 18 Закона об отпусках по желанию женщины в период пребывания ее в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста она может работать на условиях неполного рабочего времени или дома.

Согласно части третьей ст. 56 КЗоТ работа на условиях неполного рабочего времени не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. Кроме того, время фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск, зачисляется в стаж работы, что дает право на ежегодный основной отпуск (п. 1 части первой ст. 9 Закона об отпусках).

Таким образом, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и работающая на условиях неполного рабочего времени, имеет право на ежегодный основной отпуск.

Перечень использованных документов

 • КЗот — Кодекс законов о труде Украины от 10.12.71 г.
 • Закон об отпусках — Закон Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР «Об отпусках»

Еще материалы на тему:

Отпуска
 • 21.10.2016 , № 39 Відпустка після демобілізації

  Розглянемо, чи має право демобілізований працівник на щорічну відпустку одразу після повернення на роботу, якщо йому було надано оплачувану відпустку за місцем проходження військової служби.

 • 21.10.2016 , № 39 Пільгові відпустки

  Розглянемо, чи має працівник одночасно право на відпустку, яка надається постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на відпустку як учасник АТО.

 • 21.10.2016 , № 39 Оплата чорнобильських відпусток

  Законом № 796 передбачено надання відпусток постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Розглянемо порядок оплати таких відпусток.

 • 02.09.2016 , № 33 Судові експерти: право на відпустку

  З 01.05.2016 р. судових експертів державних спеціалізованих установ судових експертиз не віднесено до категорії державних службовців, проте вони прирівнюються до них у частині матеріального та соціально-побутового забезпечення. Чи мають судові експерти право на щорічні відпустки державних службовців?

 • 02.09.2016 , № 33 Відпустка без строків давності

  Жінці встановлено ІІ групу інвалідності з 2012 р., проте на підприємство, де працює з 2014 р., нею надано довідку МСЕК лише в поточному році. Чи має жінка право на отримання невикористаних днів щорічної основної відпустки за минулі роки?

Все материалы раздела: «Консультации»