Другие налоги
Тема: Ресурсные и рентные платежи

Про справляння у І кварталі 2015 року рентної плати

Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» (далі - Закон № 71) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), якими окремі платежі трансформовано у рентну плату (далі - Плата).

Базовий податковий (звітний) період для Плати дорівнює календарному кварталу (п. 257.1 ст. 257 Кодексу).

Станом на 17.04.2015 р. нову форму податкової декларації з Плати не затверджено.

До затвердження нової форми податкової декларацiї з рентної плати рекомендовано платникам рентної плати залежно вiд об’єкта оподаткування звiтувати за формами, затвердженими наказами ДПА України від 24.12.2010 р. № 1011 «Про затвердження форм податкових розрахункiв з рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та aмiaкy територiєю України» (далі - форма № 1011), зареєстрованим у Міністерствi юстицiї України 20.01.2011 р. за № 81/18819, вiд 24.12.2010 р. № 1018 «Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України» (далі - форма № 1018), зареєстрованим у Miністерстві юстицiї України 12.01.2011 р. за № 28/18766, та наказами Miністерства фiнансiв України від 17.09.2012 р. № 1000 «Про затвердження форм податкових розрахункiв з плати за користування надрами» (далі - форма № 1000), зареєстрованим у Miністерстві юстиції України 15.10.2012 р. за № 1732/22044, вiд 21.12.2012 р. № 1403 «Про затвердження форм податкових декларацiй збору за спецiальне використання води», зареєстрованим у Мiністерстві юстицiї України 15.01.2013 р. за № 123/22655, вiд 21.12.2012 р. № 1404 «Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спецiальне використання лiсових pecypciв», зареєстрованим у Miністерстві юстицiї України 22.01.2013 р. за № 172/22704.

Проте форми № 1011, 1018 передбачають базовий податковий (звітний) період - календарний місяць.

У зв’язку з цим до визначення для складання звітності нової форми податкової декларації з Плати пропонуємо рекомендувати платникам подати розрахунки за діючими формами № 1011, 1018 із зазначенням у рядку 1 «податковий період» цифри «3», що означатиме подання розрахунків за І квартал 2015 р. із граничним строком подання 12.05.2015 р.

Граничним строком сплати та датою проведення нарахування до інтегрованих карток платників (ІКП) для таких розрахунків є 20 травня 2015 р.

При цьому при заповненні розрахунків платники мають дотримуватися таких рекомендацій.

Форма №1018:

- у рядку 2.1 «Нараховано збору усього за звітний місяць» розділу ІІ необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;

- у колонці 2.1 «Вид документа (ліцензія або дозвіл)» розділу І вказати ліцензію або дозвіл на радіочастотні ресурси три рази, окремо січень, лютий, березень, у разі дії у відповідному місяці.

Форма №1011:

- у рядку 4 «Податкове зобовязання за звітний період» розділу ІІ необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;

- у рядку 3 «об’єкт оподаткування» Додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами та у рядку 6 «об’єкт оподаткування» Додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України зазначати об’єкт оподаткування за три місяці І кварталу цього року.

Слід зазначити, що подані платниками податків, зокрема в електронному вигляді, розрахунки за формами № 1011, 1018 за податковими (звітними) періодами січень - березень 2015 р. не підлягають рознесенню до ІКП. Тому збереженим у ЦБД ІС «Податковий блок» зазначеним розрахункам підрозділами приймання та обробки податкової звітності має бути присвоєно статус «Історія подання» на підставі службових записок (із визначеним переліком таких розрахунків), наданих відповідальними за адміністрування податку підрозділами, згідно з резолюцією керівника (заступника керівника) контролюючого органу.

Відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації у паперовому вигляді, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Щодо подання податкового розрахунку з рентної плати за видобування природного газу повідомляємо, що у зв’язку з тим, що фактична ціна реалізації для газу природного протягом звітного кварталу має тенденцію до змін (внаслідок щомісячного встановлення цін НКРЕКП), пропонуємо подавати до розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу 3 (три) додатки з відповідним розрахунком податкових зобов’язань по кожному місяцю звітного кварталу.

Водночас податковий розрахунок з рентної плати за видобування нафти та газового конденсату подається одним квартальним розрахунком у зв’язку з тим, що відповідно до п. 252.8 ст. 252 Кодексу фактична ціна реалізації для нафти та конденсату визначається за податковий (звітний) період станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом.

Водночас Законом України від 02.03.2015 р. № 211-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі - Закон № 211) змінено ставку Плати за користування надрами для видобування природного газу (що відповідає умові, визначеній у п. 252.24 ст. 252 Кодексу), видобутого з покладів до 5000 метрів, з 20 на 70 відсотків. Зміни набрали чинності з 1 квітня 2015 р.

Крім того, відповідно до Закону № 211 з 13.03.2015 р. набрали чинності такі зміни:

відмінено застосування до ставки Плати за користування надрами для видобування залізної руди коефіцієнта, який дорівнює частці заліза у товарній продукції;

доповнено перелік коригуючих коефіцієнтів у п. 252.22 ст. 252 Кодексу коефіцієнтом у розмірі 0,55 (далі - Коефіцієнт).

Критерієм застосування Коефіцієнта визначено видобування платником запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у п. 252.24 ст. 252 Кодексу, зі свердловин, у тому числі під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесено до Державного реєстру нафтових та газових свердловин після 1 серпня 2014 р.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів та платників Плати для використання у роботі.


В. о. Голови М. В. МОКЛЯК

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42