Другие налоги
Тема: Бухгалтерский учет, ВЭД. Валютное регулирование

Разъяснение относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов от субъектов Крыма

Департамент відкритих ринків

Територіальним управлінням
Департаменту аудиту Національного банку України
Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Національний банк України у зв’язку з отриманням запитів від уповноважених банків щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті з території вільної економічної зони "Крим" (далі - ВЕЗ "Крим") на користь резидентів роз’яснює таке.

Відповідно до пунктів 1 та 2 постанови Правління Національного банку України від 3 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (далі - Постанова № 699) для цілей застосування нормативно-правових актів Національного банку України особа, місцезнаходження якої (зареєстрована / постійно проживає) на території ВЕЗ "Крим" (далі - суб’єкт Криму), прирівнюється до нерезидента, а перекази (платежі) з материкової території України на територію ВЕЗ "Крим" або з території ВЕЗ "Крим" на материкову територію України здійснюються в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України для операцій з переказу коштів за межі України/в Україну.

Згідно з абзацом першим пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 03.06.2015 № 354 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова № 354) обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України підлягають надходження в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб - підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходження в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Відповідно до пункту 9.4 статті 9 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон) вимоги законодавства України щодо обов’язкового продажу надходжень (в тому числі виручки) в іноземній валюті не застосовуються до юридичних осіб (філій, відділень, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб) з місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим".

Тобто, Закон звільняє від обов’язкового продажу надходження в іноземній валюті на користь суб’єктів Криму, проте не містить аналогічних виключень для надходжень в іноземній валюті на користь резидентів від суб’єктів Криму.

Слід також враховувати, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 06.05.2014 № 260 "Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" банкам України заборонено встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та відкривати відокремлені підрозділи на цій території. Оскільки можливість відкриття банками України рахунків суб’єктам Криму на території ВЕЗ "Крим" відсутня, то перерахування цими суб’єктами коштів в іноземній валюті на користь резидентів може здійснюватися виключно з рахунків, відкритих в іноземних банках1.

____________
1 Крім випадків використання суб’єктами Криму рахунків, відкритих в банках України на материковій території України, відповідно до норм законодавства України.

 

Таким чином, надходження в іноземній валюті із-за меж материкової території України на користь резидентів від суб’єктів Криму підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України з дотриманням порядку та у розмірі, що встановлені законодавством України, зокрема, Постановою № 354.


Заступник Голови Національного банку України О. Є. ЧУРІЙ

 

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42