Другие налоги

Оподаткування доходів профспілки

06.07.2016 / 11:10

ДФС України повідомлено, що профспілкова організація, яка відповідає вимогам, встановленим у пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, зокрема внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не сплачує податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих нею в межах статутної діяльності, та використовує отримані доходи (прибутки) виключно на реалізацію своєї статутної діяльності (у тому числі господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань) без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.


Лист від 16.06.2016 № 13484/6/99-99-15-02-02-15