Другие налоги

Кредиторська заборгованість

12.07.2016 / 12:20

ДФС України повідомлено, що для цілей оподаткування сума кредиторської заборгованості має бути списана у податковому (звітному) періоді, у якому сплив строк її позовної давності.

Сума списаної кредиторської заборгованості включається до доходу, що підлягає оподаткуванню єдиним податком за ставкою, діючою на дату її списання (у 2016 р. — 5%), у податковому (звітному) періоді, у останньому кварталі якого така заборгованість була списана (перший квартал, півріччя, три квартали, рік).    


Лист від 25.05.2016 р. № 11405/6/99-99-12-02-03-15