Другие налоги

Амортизація основних засобів

03.08.2016 / 16:00

ДФС України повідомлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації основних засобів та нематеріальних активів та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) незалежно від того, чи включено таку амортизацію до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку.

При визначенні різниць відповідно до підпунктів 138.1 та 138.2 цієї статті враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації основних засобів та нематеріальних активів без її розподілу на частину амортизації, що брала участь у визначенні фінансового результату до оподаткування у складі витрат.

У податковій декларації з податку на прибуток підприємств відображається:

 — у рядку 1.1.1 додатку РІ до Декларації — сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів у бухгалтерському обліку;

 — у рядку 1.2.1 додатку РІ до Декларації — сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.


Лист від 18.07.2016 р. № 15393/6/99-99-15-02-02-15