Другие налоги

Коригування фінансового результату

05.10.2016 / 17:20

ДФС України повідомлено, що якщо державне нерухоме майно підпадає під визначення основних засобів і використовується платником податку у господарській діяльності і по ньому нараховується амортизація відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, то коригування фінансового результату до оподаткування по таких основних засобах здійснюється відповідно до ст. 138 Податкового кодексу та відображається в додатку Р1 до рядка 03 Р1 декларації з податку на прибуток (Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів).


Лист від 19.09.2016 р. № 20299/6/99-99-15-02-02-15