Єдиный налог

Оформлення результатів інвентаризації

Фізична особа — підприємець здійснює господарську діяльність на загальній системі оподаткування. Про те, якими нормативно-правовими актами такому підприємцю потрібно оформлювати інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей (далі — ТМЦ), коштів, зняття залишків ТМЦ, готівки, читайте далі.


Законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, є Податковий кодекс.

Право на проведення контролюючими органами відповідно до законодавства перевірок і звірок платників податків (крім Нацбанку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення, передбачено пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу.

Порядок, підстави та особливості проведення контролюючими органами перевірок платників податків встановлено главою 8 розділу ІІ цього Кодексу.

Підпунктом 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 Кодексу передбачено, що контролюючі органи мають право вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ, коштів, зняття залишків ТМЦ, готівки.

Згідно з пп. 2.3.1 п. 2.3 розділу II Порядку № 395 загальні положення акта (довідки) документальної планової перевірки (відповідні додатки до загальних положень) повинні містити, зокрема, інформацію про:

наявність у платника податків засобів виробництва та транспортних засобів, які використовуються (перебувають у платника податків з метою використання) у процесі провадження діяльності, у тому числі орендованих, ТМЦ, коштів на поточних рахунках (за наявності);

проведені обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, у тому числі зняття залишків ТМЦ, готівки (у разі їх проведення).

На сьогодні чинним законодавством не визначено для фізичних осіб — підприємців окремого нормативно-правового акта щодо оформлення результатів інвентаризації. Водночас такий підпри-ємець під час проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ, коштів, зняття залишків ТМЦ, готівки може використовувати зразки форм первинних документів, які передбачено для використання юридичними особами.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 395 — Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, платниками податків — фізичними особами, затверджений наказом Мінфіну України від 14.03.2013 р. № 395