Оплата труда

Виконання працівником додаткових обов’язків

Поряд з основною роботою працівник на одному підприємстві може виконувати й іншу роботу. На такий випадок законодавством передбачено суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У цій статті розглянемо, яка різниця між видами робіт, яким чином оформлюються такі роботи та які встановлюються доплати.

У частині, що не суперечить чинному законодавству України, зберігають чинність постанова № 1145 та Інструкція № 53.

Цією Інструкцією передбачено порядок і умови суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою (у межах робочого часу за основною роботою). Суміщення професій (посад) передбачає, що суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) є у штатному розкладі, але не заповнена, залишається вакантною. При відсутності вакансії встановити доплату за суміщення неможливо.

Розширення зон обслуговування або збіль-шення обсягу виконуваних робіт визначається як виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією і тією самою професією чи посадою.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своєї основної роботи — це заміна працівника, який відсутній через відпустку, хворобу та інші причини, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається місце роботи (посада).

Порядок і умови суміщення професій (посад) застосовуються також щодо розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Документальне оформлення

Доручення працівнику додаткових обов’язків у порядку суміщення професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, виконання обов’язків відсутнього працівника оформляється наказом по підприємству, в якому встановлюються конкретні обсяги додатково виконуваної роботи, а також розміри доплат.

Якщо встановлення або скасування зазначених видів робіт відбувається за ініціативою роботодавця, то у такому випадку працівника має бути повідомлено про зміни в організації виробництва та праці згідно з частиною третьою ст. 32 КЗпП не пізніше ніж за два місяці.

У табелі обліку використання робочого часу проставляється фактично відпрацьований час лише за основною посадою. Тобто якщо тривалість робочого дня вісім годин, то відповідно і в табелі проставляється вісім годин.

Доплати за виконання

Згідно зі ст. 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Ці виплати здійснюються у випадку, коли працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх обов’язків у межах тривалості одного робочого дня (зміни), встановленого працівникові графіком змінності.

Розміри доплат за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Так, працівникам підприємств бюджетної сфери за такі види робіт постановою № 1298 передбачено встановлення доплат у розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.

Рішення про конкретний розмір доплати приймається керівником установи, закладу залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу.

Доплати можуть встановлюватися декільком працівникам у розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (ставкою заробітної плати) відсутнього працівника.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам.

Водночас постановою № 65 затверджено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти держбюджету. Пунктом 12 додатка до зазначеної постанови передбачено тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, допущених до медичної діяльності, молодших медичних сестер, соціальних робітників, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, а також працівників вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції).

Отже, на сьогодні в бюджетних підприємствах, установах та організаціях доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника можуть встановлюватися лише вищезазначеним категоріям працівників.

На небюджетних підприємствах розмір доплати може становити і 100% посадового окладу відсутнього працівника. Конкретний розмір доплати, який залежить від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт та ступеня використання робочого часу, визначає керівник підприємства в наказі.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. Постанова № 65 — постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету». Постанова № 1145 — постанова Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 р. № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)». Постанова № 1298 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Інструкція № 53 — Інструкція Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС від 14.05.82 р. № 53-ВЛ «Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 р. № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)»

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42