Социальное страхование

Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі отримання невиробничої травми

Працівник автосервісу отримав травму, не пов’язану з виконанням його трудових обов’язків. Який порядок призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в такій ситуації, дізнаємось далі.

Відповідно до частини другої ст. 22 Закону про соціальне страхування допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування (далі — Фонд) застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непраце-здатності.

У наведеному в запитанні випадку працівником, яким отримано травму, має бути надано листок непрацездатності на підприємство.

Комісією із соціального страхування, яку створено на підприємстві, з’ясовуються обставини та причини нещасного випадку, що стався з працівником, та приймається рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, що фіксується у протоколі засідання комісії.

При цьому обов’язкову наявність акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру (форма НТ) при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, законодавством не передбачено.

Водночас згідно з п. 3 частини другої ст. 15 Закону про соціальне страхування під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних страхувальник зобо-в’язаний надати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

Тому у разі виникнення питань щодо призначення допомоги у зв’язку з травмою, не пов’язаною з виконанням трудових обов’язків, на вимогу працівників Фонду комісією із соціального страхування надаються протокол засідання комісії щодо прийняття рішення, інші матеріали розслідування, яке вона провела, або акт за формою НТ, у випадку, якщо його було складено.

Для захисту права застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення у випадку отримання травми в робочий час комісії необхідно керуватись результатами розслідування нещасного випадку на виробництві, проведеного відповідно до вимог Порядку № 1232.

У разі визнання нещасного випадку таким, що не пов’язаний з виробництвом, страхувальником складається акт за формою Н-5 або акт за формою НТ, які комісія із соціального страхування підприємства бере до уваги при прийнятті рішення про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 1232 — Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232