Другие налоги
Тема: Бухгалтерский учет

Щодо перевезення пільгової категорії населення

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо перевезення пільгової категорії населення, відшкодування витрат та відображення таких витрат в податковій звітності, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Загальні засади благодійної діяльності в Україні встановлено Законом України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі — Закон).

Згідно із п. 1 ст. 4 Закону визначено, що суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону, а також інші благодійники та бенефіціари.

Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону благодійник — це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Одним із видів благодійної діяльності є безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів (п.п. 4 п. 1 ст. 5 Закону).

Відповідно до положень п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями з перевезення пільгової категорії населення, відшкодування витрат на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень.

Таким чином, зазначені вище операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку.