НДС

Експорт зернових культур

У серпні 2015 р. підприємством придбано зернові та технічні культури для їх подальшого експорту. Оскільки до 01.01.2016 р. операції з експорту таких культур звільнялися від оподаткування ПДВ, підприємством було нараховано умовні податкові зобов’язання. Проте такі експортні операції у 2015 р. не здійснено. Враховуючи те, що з 01.01.2016 р. операції з експорту зернових і технічних культур оподатковуються ПДВ на загальних підставах, чи є правомірним здійснення підприємством коригування умовних податкових зобов’язань, читайте далі.


Відповідно до п. 152 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2016 р., від оподаткування ПДВ звільнялися, зокрема, операції з вивезення в митному режимі експорту зернових і технічних культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної позиції 1006 і товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) і технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі — зернові і технічні культури).

Однак Законом № 909, який набрав чинності з 01.01.2016 р., було виключено п. 152 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу (а також п. 197.21 ст. 197 та пункти 15, 151 підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу), тому операції з постачання на митній території України зернових і технічних культур, а також операції з вивезення таких культур в митному режимі експорту з 01.01.2016 р. оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу (у редакції починаючи з 29.07.2015 р.) до податкового кредиту включаються суми ПДВ, сплачені/нараховані у разі здійснення таких операцій (схема):

Не включаються до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу (п. 198.6 ст. 198 цього Кодексу).

При цьому відповідно до п. 198.5 зазначеної статті платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно з п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, звільнених від оподаткування, — відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод).

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому п. 198.5 цієї статті, зареєстрованого в ЄРПН.

Таким чином, платник податку, який при придбанні у серпні 2015 р. зернових і технічних культур для використання їх у пільгових операціях за датою, визначеною п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу, сформував податковий кредит, повинен був відповідно до п. 198.5 цієї статті нарахувати податкові зобов’язання та скласти зведену податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 вищезазначеного Кодексу реєстрація такого розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється платником податку, яким його складено.

При цьому право на коригування податкових зобов’язань, визначених платником на підставі п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, виникає у платника на дату початку фактичного використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
  • Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
  • Наказ № 21 — наказ Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».
  • Наказ № 503 — наказ Мінфіну України від 25.05.2016 р. № 503 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України».
  • Наказ № 1307 — наказ Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»