Другие налоги
Тема: Бухгалтерский учет, Финансовая и статистическая отчетность

Щодо подання науковими установами Розрахунку частини чистого прибутку (доходу)

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо подання науковими установами Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.

Відповідно до п. 1 ст. 111 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138, частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 16 травня 2011 року № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за № 643/19381, визначено, що звітним періодом, за який подається розрахунок, є перший квартал, перше півріччя, три квартали, рік.

Таким чином, розрахунок частини чистого прибутку (доходу) (далі — Розрахунок)  разом з  фінансовою  звітністю,  складеною  відповідно  до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними комерційними підприємствами та казенними підприємствами, які відповідно до ст. 1 Закону України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, у терміни, передбачені для квартальної звітності — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Крім того, у графі 06 Розрахунку науковими установами проставляється норматив відрахування у розмірі 0 відсотків та надається пояснення у довільній формі про належність платника частини чистого прибутку до наукової установи, на якого розповсюджується п. 1 ст. 111 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності».