Єдиный налог
Тема: Частные предприниматели

Оренда нерухомого майна у фізичної особи — підприємця

Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який орендує нерухоме майно у фізичної особи — підприємця, утримувати та перераховувати як податковий агент податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми компенсації вартості комунальних платежів?


Згідно з нормою глави 58 Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 762 глави 58 цього Кодексу за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Статтею 283 Господарського кодексу встановлено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Істотними умовами договору оренди є: об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу (ст. 284 Господарського кодексу).

Орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 286 Господарського кодексу).

Законом № 1875 передбачено, що комунальні послуги — це результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи власників приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд.

Отже, основним предметом договору оренди є встановлення розміру орендної плати за користування майном. Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг, а здійснює відшкодування орендодавцю в частині понесених ним витрат на оплату комунальних послуг, то у договорі оренди має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та їх оплати (компенсації).

Відповідно до п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Згідно з п. 292.1 ст. 292 цього Кодексу доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

Пунктом 297.1 ст. 297 Податкового кодексу визначено, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, в тому числі з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), отриманих в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої — третьої групи (фізичної особи) та оподатковуваних згідно з главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

Таким чином, орендар звільняється від обов’язку утримувати та сплачувати (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із суми доходів, які виплачуються фізичній особі — підприємцю відповідно до договору оренди за умови надання останньою документів, які підтверджують її статус самозайнятої особи.

При цьому слід зазначити, що дохід, який виплачується самозайнятій особі, має бути відображено контрагентом у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) під ознакою доходу «157» згідно з вимогами Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом № 4.