Другие налоги
Тема: Ресурсные и рентные платежи

Рентна плата у витратах фізичної особи — підприємця

Чи включається рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування?


Згідно з пп. 14.1.217 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу рентна плата — це загальнодержавний податок, який справляється, зокрема, за спеціальне використання лісових ресурсів.

Відповідно до п. 256.1 ст. 256 цього Кодексу платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи — підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного або лісового квитка) або згідно з умовами договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Слід зазначити, що Податковим кодексом передбачено лише два непрямі податки на споживання, які включаються до ціни товарів (продукції), а саме: акцизний податок та ПДВ.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 177.2 цієї статті об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особоюпідприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п.  177.4 ст.  177 Податкового кодексу. Однак до зазначеного переліку рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів не включено.