Другие налоги
Тема: НДС, Таможенное дело

Об утверждении Изменений и дополнений к Инструкции о порядке исчисления и взимания государственной пошлины

Зареєстровано в Мін’юсті України
26.11.2015 р. за № 1475/27920

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни і доповнення до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935, що додаються.

<...>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпіна

В. о. Голови Державної казначейської служби України В. П. Дуда

Голова Державної фіскальної служби України Р. М. Насіров

Голова Державної міграційної служби України С. І. Радутний

Голова Фонду державного майна України І. Білоус

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєв

Заступник Голови Національного банку України Я. В. Смолій

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра освіти і науки України О. В. Дерев’янко

Т. в. о. Міністра закордонних справ України Н. М. Галібаренко

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Я. В. Краснопольський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Мінфіну України
09.11.2015 року № 999

Зареєстровано в Мін’юсті України
26.11.2015 р. за № 1475/27920

Зміни і доповнення до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита

1. Пункт 1 розділу II викласти у такій редакції:

"1. У всіх органах, які справляють державне мито, державне мито сплачується митними марками або через поштові відділення чи фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі або їх переказу в безготівковій формі.".

2. У розділі III:

у пункті 1 слова ", крім державного мита, яке зараховується до Державного бюджету України" виключити;

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Державне мито за дії, пов’язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; за дії, передбачені підпунктами "б" - "е", "и", "к", "л" та "н" пункту 6 статті 3 Декрету, в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, сплачене в іноземній валюті, зараховується на поточні рахунки в іноземній валюті, які відкриті на ім’я місцевих фінансових органів в уповноважених банках.";

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

3. У розділі IV:

у пункті 2 слова "Казначейства України" замінити словами "місцевих фінансових органів";

в абзаці другому пункту 3 слова та цифри "Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року № 226 (у редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня 2008 року № 181), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за № 1000/7288" замінити словами та цифрами "Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182".

4. У розділі V:

пункти 5, 6 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7 - 17 вважати відповідно пунктами 5 - 15;

пункт 13 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14, 15 вважати відповідно пунктами 13, 14;

доповнити главу 1 новим пунктом 6 1 такого змісту:

"6 1. За посвідчення договорів застави (в тому числі аграрних розписок) державне мито справляється, виходячи з договірної вартості предмета застави за ставкою, визначеною підпунктом "у" пункту 3 статті 3 Декрету.".


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК