Другие налоги
Тема: ВЭД. Валютное регулирование

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 18 декабря 2014 года № 820 (Извлечение)

Відповідно до статей 15, 25, 26 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення і підвищення ефективності застосування механізмів регулювання грошово-кредитного ринку, згідно з пунктами 8 та 10 розділу I Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року N 806 (зі змінами), та ураховуючи прийняття Правлінням Національного банку України постанови від 26 листопада 2015 року N 826 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 18 грудня 2014 року N 820 "Про зміну порядку формування та зберігання обов’язкових резервів" (зі змінами) такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 5:

після цифр "2546" доповнити цифрами "2550, 2551";

після цифр "2555" доповнити цифрами "2556";

2) абзац другий пункту 8 виключити.

<...>

4. Постанова набирає чинності з 10 січня 2016 року.


Голова В. О. ГОНТАРЕВА