Другие налоги
Тема: Таможенное дело

О внесении изменения в исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может проводиться обзор (переосвидетельствование) товаров

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1578), зміну, що додається.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16.12.2015 р. № 1051

ЗМІНА,
що вноситься до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України

Пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмового звернення із зазначенням підстави проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи.

У зверненні повинна бути зазначена така інформація:

номер, дата його надіслання;

назва і реквізити письмового доручення слідчого, вказівки прокурора, ухвали слідчого судді, суду, що є підставою для його надіслання;

опис (найменування) товару, марка, модель та номерний знак транспортного засобу або номер контейнера, щодо яких необхідно провести огляд (переогляд);

вид огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення (огляд або переогляд; ідентифікаційний, частковий або повний);

назва перевізника, одержувача та відправника (у разі наявності);

посада, прізвище, ім’я та по батькові осіб, які братимуть участь у проведенні огляду (переогляду);

строк проведення огляду (переогляду) та строк інформування про результати його проведення.».