Другие налоги
Тема: ЕСВ

О внесении изменений в Порядок компенсации работодателям затрат в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статі 27 Закону України «Про зайнятість населення» (Офіційний вісник України, 2013 р., N 39, ст. 1364; 2014 р., N 75, ст. 2127), такі зміни:

в абзаці другому підпункту 6 пункту 3 слово «дітей» замінити словами «дитину (дітей)»;

у пункті 9:

абзаци другий — п’ятий виключити;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

«Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК