Другие налоги
Тема: Ресурсные и рентные платежи

Об особенностях взимания в 2012 году сбора за специальное использование воды

Державним податковим службам в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі

СДПІ ВПП

Порядок справляння збору за спеціальне використання води у 2012 р. регламентується розділом XVI Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс).

Платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують її для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва (ст. 323 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до п. 297.1 ст. 297 Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» до переліку податків і зборів, за які не здійснюється нарахування, сплата та подання податкової звітності, не включено збір за спеціальне використання води.

Отже, починаючи з 1 січня 2012 р. збір за спеціальне використання води сплачують також і платники єдиного податку.

Не є платниками збору за спеціальне використання води бюджетні установи, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, якщо не використовують обсяги води для господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах (п. 323.1 ст. 323, п. 326.13 ст. 326 Податкового кодексу), платники фіксованого сільськогосподарського податку (пп. «в» п. 307.1 ст. 307 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу).

Збір за спеціальне використання води не справляється згідно з переліком видів використання води, визначеним пунктами 324.4 - 324.6 ст. 324 Податкового кодексу.

Об'єкти оподаткування збором залишилися незмінними і визначені ст. 324 Податкового кодексу.

Ставки збору за спеціальне використання води визначено пунктами 325.1 - 325.7 ст. 325 Податкового кодексу.

Порівняно з 2011 р. у 2012 р. ставки збору збільшено в 1,113 раза (згідно із Законом України від 22.12.2011 р. № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» (далі - Закон № 4235), який набрав чинності з 13.01.2012 р.).

Отже, при обчисленні податкових зобов'язань за період з 01.01.2012 р. по 12.01.2012 р. включно платники збору застосовують ставки збору, що діяли у 2011 р., а починаючи з 13.01.2012 р. - нові відповідно до Закону № 4235.

Порядок обчислення збору за спеціальне використання води визначено ст. 326 Податкового кодексу, особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води - ст. 327 цього Кодексу.

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1009. Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за I квартал не подається.

У зв'язку зі зміною ставок протягом звітного періоду в податковій декларації збору за: спеціальне використання поверхневих і підземних вод; спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води за І квартал 2012 р. рекомендуємо відображати дані двома окремими рядками з відповідною приміткою: «з 01.01.2012 р. по 12.01.2012 р. включно» та «з 13.01.2012 р. по 31.03.2012 р. включно».

Щодо порядку подання податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за І квартал 2012 р., вважаємо за доцільне рекомендувати подавати дві звітні податкові декларації з цього збору: за період «з 01.01.2012 р. по 12.01.2012 р. включно» та «з 13.01.2012 р. по 31.03.2012 р. включно».

При цьому в заголовку податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, за який здійснюється розрахунок за новою ставкою, слід зазначити «з 13.01.2012 р.».

Обидві декларації приймаються органами ДПС для проведення нарахувань збору по картці особового рахунку платника податків.

Порядок сплати збору визначено ст. 328 Податкового кодексу.

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи ДПС подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом, а саме скасування дозволу (п. 328.6 ст. 328 Податкового кодексу).


Заступник Голови А. П. ІГНАТОВ