Налог на прибыль

Податок на прибуток

З 01.01.2016 р. набрав чинності Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Які нововведення запроваджено та як вони вплинули на чинне податкове законодавство, читайте далі.


Податок на прибуток

Відмінено щомісячну авансову сплату

Основною новацією, внесеною Законом № 909, є те, що з п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу виключено норми, що передбачали щомісячну авансову сплату податку на прибуток. Це означає, що починаючи з 01.01.2016 р. щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств уже не сплачуються.

Водночас у 2016 р. передбачено сплату авансового внеску з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р. Такий авансовий внесок необхідно сплатити до 31.12.2016 р. Розрахунок такого авансового внеску необхідно подати платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 р., а визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань (п. 38 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Таким чином, у 2016 р. сплата щомісячних авансових внесків уже не здійснюється, а платники, які за новими правилами повинні подавати у 2016 р. декларацію з податку на прибуток за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали, рік, у податковій звітності за три квартали 2016 р. визначатимуть авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, який підлягатиме сплаті до 31.12.2016 р.

Запроваджено поквартальне декларування

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком (п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу).

Подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу ІІ цього Кодексу).

Водночас п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, а саме:

 • платників податку, зареєстрованих протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
 • виробників сільськогосподарської продукції;
 • платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн.

Декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу).

Це означає, що за результатами діяльності за 2015 р. декларація з податку на прибуток має бути подана:

 • за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює у 2015 р. календарному кварталу, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу;
 • за базовий звітний (податковий) рік — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Уточнено вимоги для ОСББ

Відтепер на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків не поширюється вимога абзацу четвертого пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу щодо передбачення їх установчими документами передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення такої юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Зменшення податку на прибуток на суму нарахованого податку на нерухоме майно

Конкретизовано порядок зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно.

Так, п. 137.6 ст. 137 Податкового кодексу визначено, якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша ніж сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Право на зменшення фінансового результату

Підпунктом 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу, який викладено в новій редакції, надано право платникам податку зменшувати фінансовий результат до оподаткування також на суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Нові різниці для коригування фінансового результату

Змінами, внесеними Законом № 909, підрозділ 4 Податкового кодексу доповнено п. 39, яким передбачено, що на період дії закону щодо фінансової реструктуризації платник податку на прибуток підприємств:

 • зменшує фінансовий результат до оподаткування:
 • на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання йому податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов’язань відповідно до положень п. 37 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу та закону щодо фінансової реструктуризації;
 • на суму доходів, визнаних ним згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності у зв’язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації ним зобов’язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого відповідно до закону щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу;
 • збільшує фінансовий результат до оподаткування:
 • на одну третю частину суми доходів, визнаних у зв’язку із зменшенням (розформуванням) резервів, на яку зменшувався його фінансовий результат до оподаткування відповідно до пп. 1 п. 39 підрозділу 4, в кожному з трьох років, наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації відповідно до ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації;
 • не змінює фінансового результату до оподаткування:
 • на суму використаного резерву внаслідок анулювання (прощення) зобов’язання на умовах плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого відповідно до ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації;
 • на суму доходів та витрат, не зазначених у підпунктах 1 і 2 п. 39, що визнаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок реструктуризації зобов’язань на умовах плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації.

Особливості виконання плану реструктуризації, погодженого відповідно до закону щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, встановлено п. 37 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.