НДС

Спеціальний режим оподаткування ПДВ у сільському господарстві у 2016 р.

Зміни, внесені Законом № 909, торкнулися також суб’єктів господарювання, які застосовують спеціальний режим оподаткування у сільському господарстві. З січня 2016 р. запроваджується часткове спрямування до бюджету сум ПДВ, які сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, що відповідають критеріям, визначеним ст. 209 Податкового кодексу, повністю залишали у власному розпорядженні.

Перерахування коштів на додаткові електронні рахунки

Відповідно до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена з окремих видів сільськогосподарських операцій, перераховується до Держбюджету України та на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств у різних частках залежно від виду продукції:

  • за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, крім операцій із зерновими та технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва (далі — інша сільськогосподарська продукція):

до Держбюджету України — у розмірі 50%;

на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам — суб’єктам спеціального режиму оподаткування в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, — у розмірі 50%;

  • за операціями із зерновими та технічними культурами підлягає перерахуванню:

до Держбюджету України — у розмірі 85%;

на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам — суб’єктам спеціального режиму оподаткування в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, — у розмірі 15%;

  • за операціями із продукцією тваринництва підлягає перерахуванню:

до Держбюджету України — у розмірі 20%;

на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам — суб’єктам спеціального режиму оподаткування в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, — у розмірі 80%.

Відкриття додаткових електронних рахунків

Для забезпечення розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарським підприємствам, які станом на 01.01.2016 р. зареєстровано суб’єктами спеціального режиму оподаткування, відкриваються три додаткові електронні рахунки для кожного з виділених згідно з п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу видів операцій. Такі рахунки відкриваються на доповнення до вже відкритих суб’єктами спеціального режиму оподаткування рахунків, на які перераховуються кошти для розрахунків з бюджетом (3751) та для перерахування коштів на спеціальні рахунки (3752).

Порядок перерахування коштів на такі рахунки встановлено пп. 209.2.1 п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу.

Реєстрація податкових накладних

Для реєстрації податкових накладних, складених починаючи з 01.01.2016 р. в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) та для сплати сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки при здійсненні починаючи з 01.01.2016 р. операцій з постачання сільськогосподарської продукції сільськогосподарські товаровиробники повинні забезпечити перерахування необхідних коштів на додаткові електронні рахунки, відкриті для здійснення відповідного виду операцій.

Перерахування коштів з електронних рахунків сільськогосподарських товаровиробників здійснюється в порядку, встановленому пп. 209.2.2 п. 209.2 ст. 209 цього Кодексу.


ВАЖЛИВО

При визначенні рахунку, на який необхідно здійснювати перерахування коштів, слід враховувати, що згідно з п. 209.19 ст. 209 Податкового кодексу з метою застосування п. 209.2, пп. 209.15.1 п. 209.15 зазначеної статті:

зернові культури — зернові культури товарних позицій 1001 — 1008 відповідно до УКТ ЗЕД;

технічні культури — технічні культури товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД;

продукція тваринництва — продукція товарних позицій 0102 і 0401 відповідно до УКТ ЗЕД.

Встановлений Податковим кодексом порядок перерахування коштів на електронні рахунки та з електронних рахунків на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників та до державного бюджету застосовується до операцій з постачання сільськогосподарської продукції, що здійснюються починаючи з 01.01.2016 р. включно.

Кошти, необхідні для забезпечення реєстрації складених в 2015 р. податкових накладних, які реєструються в ЄРПН після 01.01.2016 р., перераховуються на додаткові електронні рахунки (3752), відкриті сільськогосподарським товаровиробникам у 2015 р. Якщо за результатами останнього звітного періоду 2015 р. у податковій звітності з податку на додану вартість (0121-01230121-0123) визначено суми для перерахування на спеціальний рахунок і такі суми не було перераховано на додатковий електронний рахунок або було перераховано не в достатньому розмірі, суми податку, необхідні для перерахування на спеціальний рахунок за результатами подання звітності, також перераховуються на додаткові електронні рахунки (3752), відкриті сільськогосподарським товаровиробникам у 2015 р.