Акциз

Акцизний податок

Законом № 909 передбачено такі нововведення в частині оподаткування підакцизних товарів (продукції):

 • запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального;
 • введення акцизної накладної як обов’язкового електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку. При цьому з 01.03.2016 р. діятиме перехідний період для такого нововведення, а з 01.04.2016 р. акцизні накладні функціонуватимуть повноцінно;
 • змінено одиниці виміру пального, на яке встановлено ставки акцизного податку, з кілограмів на літри, доведених до температури 150С.

Звертаємо увагу, що зазначені зміни набирають чинності з 01.03.2016 р.

Крім того, передбачено таке збільшення ставок акцизного податку:

 • на пальне — на 13%;
 • на спирт, спиртові дистиляти та спиртні напої — на 50%;
 • на пиво — на 100%;
 • на вина, крім вин виноградних натуральних, — на 100%;
 • на інші зброджені напої, сидр і перрі — на 50%;
 • на слабоалкогольні напої — в три рази;
 • на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, а також мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів — на 40% (специфічна ставка).

Адвалорну ставку залишено без змін (12%).

Зазначені норми набирають чинності з 01.01.2016 р., крім ставок акцизного податку на підакцизні товари (продукцію), що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які набирають чинності з 01.03.2016 р.

Запроваджено нові штрафи

Законом № 909 Податковий кодекс доповнено новою ст. 1202,якою передбачено накладання штрафних санкції за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Так, штраф у розмірі:

 • від 2 до 40% накладається за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених ст. 231 Податкового кодексу;
 • за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних/розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов’язаний скласти таку акцизну накладну/розрахунок коригування.

Відповідно до п. 11 підрозділу 5 «Прикінцевих положень» Податкового кодексу норми ст. 1202 не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у період з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р.

Зауважимо, що період з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р. є перехідним періодом,
протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною у п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу.

Починаючи з 01.04.2016 р. реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється з урахуванням усіх вимог, встановлених Податковим кодексом.

Отже, штрафні санкції, встановлені ст. 1202 Податкового кодексу для платників акцизного податку, діятимуть з 01.04.2016 р.

Слід звернути увагу, що п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу щодо операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, доповнено новим пп. 213.3.12, відповідно до якого до зазначених операцій віднесено операції з реалізації відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації.

Звертаємо також увагу, що зазнав змін п. 214.1 ст. 214 Кодексу щодо бази оподаткування у разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок.

Так, базою оподаткування є:

 • вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням ПДВ та акцизного податку (пп. 214.1.1 п. 214.1 ст. 214 Податкового кодексу);
 • вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку (пп. 214.1.2 цього пункту).

Ці норми стосуються платників акцизного податку — виробників та імпортерів тютюнових виробів, які обчислюють суму податку з тютюнових виробів за адвалорною ставкою та встановлюють і декларують максимальні роздрібні ціни на підакцизну продукцію. Нагадаємо, що у попередній редакції цього пункту база оподаткування із застосуванням адвалорних ставок обчислювалась без ПДВ та з урахуванням акцизного податку.

Уточнено базу оподаткування

Приведено у відповідність пп. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Податкового кодексу щодо обчислення бази оподаткування з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Відповідно до змін базою оподаткування є вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, реалізованих згідно з положеннями Кодексу.