Социальное страхование

Новий порядок виплати пенсій

Законом № 911 передбачено зміну законодавчих норм, зокрема щодо питань установлення особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів тощо. Внесено зміни до 13 «пенсійних» законів, якими передбачено, що у період роботи на певних посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому пенсіонер має право вибору: продовжувати працювати й отримувати заробітну плату, чи звільнитися зі спецпосади й отримувати пенсію.
Розглянемо детальніше зміни, які вносяться, та на які закони і на яку категорію пенсіонерів вони поширюватимуся.


Категорії осіб, на розмір пенсії яких зміни в законодавстві не вплинуть

Зміни не стосуватимуться категорій інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій та осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551, які в період будь-якої роботи отримуватимуть призначену пенсію в повному обсязі.

Крім того, в період роботи на спецпосадах виплачуватимуться пенсії, призначені відповідно до Закону про держслужбу та Закону № 2262 особам, яких віднесено до ветеранів військової служби.

Статтею 5 Закону № 203 визначено категорію осіб, які є ветеранами військової служби.

При цьому ветеранам військової служби видаються посвідчення «Ветеран військової служби». Порядок видачі зазначених посвідчень затверджено постановою № 1601.

Отже, для подальшої виплати пенсій зазначеній категорії осіб потрібно надати до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання посвідчення з написом «Ветеран військової служби». Починаючи з 01.01.2016 р. на підставі цього посвідчення виплату пенсії буде відновлено в повному обсязі.

Зміни, внесені до Закону про пенсійне страхування

Статтею 47 зазначеного Закону (в редакції, що діє з 01.01.2016 р.) передбачено, що у період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом № 2453, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

Тобто особі, яка, отримуючи пенсію, зокрема за віком або по інвалідності ІІІ групи, призначену відповідно до Закону про пенсійне страхування, працює на спецпосаді, виплата пенсії з 01.01.2016 р. до звільнення з посади не проводитиметься. Винятком є робота на наукових (науково-педагогічних) посадах.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім осіб, на яких зазначені зміни не поширюються), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Слід зазначити, що ст. 7 Закону № 928 у 2016 р. установлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1074 грн., з 1 травня — 1130 грн., з 1 грудня — 1208 грн.

Отже, пенсіонер, якому у період роботи виплата пенсії здійснюватиметься в розмірі 85% призначеного розміру, не може отримувати менше ніж: з 01.01.2016 р. — 1611 грн., з 01.05.2016 р. — 1695 грн., з 01.12.2016 р. — 1812 грн.

Зміни, внесені до Закону про держслужбу

Статтею 37 цього Закону передбачено, що тимчасово, у період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які працюють на посадах та на умовах, передбачених цим Законом, Законом про прокуратуру, Законом № 2453, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу (крім осіб, на яких зміни не поширюються), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи те, що в порядку та на умовах, визначених Законом про державну службу, призначалися пенсії судовим експертам, службовцям Нацбанку України, журналістам державних і комунальних засобів масової інформації, посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам дипломатичної служби, членам Кабінету Міністрів України та помічникам-консультантам народних депутатів України, то відповідно такий порядок виплати пенсій поширюється і на цю категорію пенсіонерів.

Зазначений порядок виплати пенсій поширюється також на пенсії, призначені відповідно до Закону № 2453, Закону про прокуратуру (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551).

Виплата пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам та військовим пенсіонерам

Аналізуючи зміни, внесені до ст. 24 Закону про наукову діяльність, слід зазначити, що законодавством змінено порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам, проте за ними залишено можливість отримання пенсії незалежно від факту роботи на спецпосадах, але в інших розмірах і на інших умовах.

Так, пенсія, призначена науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом № 2453, виплачується в розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування (85% від призначеного розміру). Якщо науковий (науково-педагогічний) працівник, отримуючи наукову пенсію, продовжує працювати на науковій посаді, пенсія йому виплачується в розмірі 85% від розміру пенсії, визначеного Законом про наукову діяльність.

Якщо ж пенсію науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність призначено після набрання чинності Законом № 3668 (з 01.10.2011 р.) (крім осіб, на яких зміни не поширюються), її виплата у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом про наукову діяльність, здійснюється в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування (85% від призначеного розміру).

У період роботи наукового (науково-педагогічного) працівника (крім осіб, на яких зміни не поширюються) на інших посадах (крім випадків, передбачених вище, зокрема, робота на посадах державних службовців, суддів, прокурорів, а також наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсію яким призначено після 01.10.2011 р.) пенсії, призначені відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії згідно із Законом про наукову діяльність поновлюється.

Аналізуючи норми законодавства щодо військових пенсіонерів, слід зазначити, що враховуючи зміни, внесені до ст. 54 Закону № 2262, цій категорії пенсіонерів також у період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом № 2453, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються. Після звільнення з роботи виплату пенсії відповідно до Закону № 2262 буде поновлено.

У період роботи військових пенсіонерів на інших посадах (крім спецпосад) виплата пенсії здійснюватиметься в повному обсязі. Тобто порядок виплати пенсій, який поширюється на всіх працюючих пенсіонерів щодо виплати пенсії в розмірі 85% призначеного розміру, на військових пенсіонерів законодавством не поширено.

Виплата пенсій постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи

Питання вибору — отримувати пенсію чи продовжувати працювати на спецпосаді й отримувати заробітну плату — стосується і чорнобильців.

Зазначеній категорії пенсіонерів у період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551) у період їх роботи на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом № 2453, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах (крім осіб, на яких зазначені зміни не поширюються) пенсії, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

У всіх випадках після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється в повному обсязі.

Категорії пенсіонерів, які працюють на спецпосадах, що не позбавляють права на отримання пенсії

Частиною третьою Прикінцевих положень Закону № 911 передбачено, що обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, передбачені цим Законом, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міноборони України, Головному управлінні розвідки Міноборони України, МВС України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до Закону про прокуратуру, Закону № 2453, на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснюється згідно із законодавством.

Підтвердження факту військової служби або роботи на посадах в органах, зазначених у частині третій Прикінцевих положень Закону № 911, здійснюється на підставі довідок (витягів з наказів) про роботу (службу). У разі відсутності відповідної інформації в матеріалах пенсійних справ пенсіонерам для уникнення непорозумінь під час застосування норм зазначеного Закону необхідно дооформити відповідні документи та надати їх до органів Пенсійного фонду України для долучення до матеріалів пенсійних справ.

Для підтвердження участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою до органів Пенсійного фонду України також мають бути надані документи, що підтверджують зазначені факти.

Статус пенсіонера — працюючий чи непрацюючий — органи Пенсійного фонду України визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати додаткові документи потрібно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не виконав зобов’язання щодо інформування про працевлаштування/звільнення з роботи.

Інші зміни

Крім того, внесено зміни до законів, що регулюють питання пенсійного забезпечення, якими передбачено, що тимчасово, у період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.

При цьому дія положень щодо визначення максимального розміру пенсії застосовується до пенсій, які призначаються починаючи з 01.01.2016 р.

Вищезазначені норми Закону № 911 діятимуть з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.