НДС

Відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунку коригування

Який порядок формування податкових зобов’язань продавцем та податкового кредиту покупцем на підставі розрахунку коригування, складеного 01.12.2015 р. та своєчасно зареєстрованого 11.12.2015 р. в Єдиному реєстрі податкових накладних, та відображення у податковій звітності з ПДВ такого розрахунку коригування?


Пунктом 192.1 ст. 192 Податкового кодексу визначено, що у разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

Відповідно до пп. 192.1.1 цього пункту, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок;
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду у разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Згідно з пп. 192.1.2 п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок;
  • отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду у разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

 

Крім того, згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

При цьому відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу в редакції, що діяла до 31.12.2015р., порушення порядку заповнення обов’я зкових реквізитів податкової накладної не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту.

Отже, сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, в обов’язкових реквізитах заголовної частини якої допущено помилки і які виправлено шляхом складання розрахунку коригування, може бути включена до складу податкового кредиту після реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН, але не пізніше 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

Якщо розрахунок коригування складено з метою виправлення помилок у необов’язкових реквізитах податкової накладної, суми ПДВ по якій були попередньо включені до складу податкового кредиту, при цьому обсяги постачання товарів/послуг та відповідно сума податкового кредиту покупця не змінилися, то підстав для коригування податкового кредиту у декларації з ПДВ та відповідно заповнення розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ (Д1, додаток 1) немає.

Що стосується розрахунків коригування до податкових накладних, складених з метою виправлення помилок, пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, порядок їх відображення у податковій звітності з ПДВ визначено пп. 5 п. 4 розділу V Порядку № 966.