Оплата труда

Відпустка для бібліотекаря

Якої тривалості надається щорічна відпустка бібліотекарю, який працює в установі більше ніж 20 років?


До ухвалення Закону про відпустки в Україні згідно з чинною на той час ст. 75 КЗпП щорічна відпустка надавалася тривалістю не менше ніж 15 робочих днів. Постановою № 1577 працівникам науково-дослідних, учбових і культурно-освітніх установ було установлено відпустки подовженої тривалості, зокрема завідувачам бібліотек та їх відділень, бібліотекарям всіх найменувань, надавалися щорічні відпустки тривалістю 24 робочих дні.

З дати набрання чинності Законом про відпустки для всіх категорій працівників, за винятком працівників, яким законодавством визначено більшу тривалість щорічної основної відпустки, тривалість щорічної основної відпустки має становити 24 календарних дні. Крім того, відповідно до умов, визначених у статтях 7 та 8 цього Закону, працівникам може бути надано щорічну додаткову відпустку. Зокрема, працівникам з ненормованим робочим днем надається додаткова щорічна відпустка за особливий характер праці тривалістю до семи календарних днів згідно із переліками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Постановою № 505 передбачено, що відпустки раніше встановленої загальної тривалості зберігаються за працівниками, які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначено відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, на весь час їх роботи на такому підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася.

Посада — це службове положення працівника, зумовлене колом його обов’язків, посадовими правами та характером відповідальності.

Професія — здатність виконувати роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

Робота — певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

У разі зміни працівником посади, професії, роботи змінюються відповідно і його обов’язки, посадові права, трудові функції, кваліфікаційний рівень робіт, відповідальність.

Відповідно до зазначеного, працівник, який змінив місце роботи, у тому числі за переведенням, посаду, професію, роботу або змінилися умови, за якими надавалася відпустка раніше, не має права на використання відпустки, якою він користувався до введення в дію Закону про відпустки.

При цьому якщо було змінено назви професій працівників у зв’язку з приведенням їх у відповідність з Класифікатором професій, назви підрозділів, відбулося переміщення працівників з одного підрозділу в інший і при цьому не було змінено посадові обов’язки, трудові функції, умови праці, працівники не втрачають право на відпустки, встановлені їм до введення в дію Закону про відпустки.

Отже, працівник, який користувався до введення в дію Закону про відпустки відпусткою більшої тривалості, має право на використання або збереженої відпустки, або відпустки, яка надається згідно з Законом про відпустки. Тому наприклад, якщо працівник до введення в дію цього Закону користувався відпусткою тривалістю 24 робочих дні (28 календарних днів), то і надалі в разі збереження відпустки та за наявності умов, за якими вона надавалася, працівник має право на відпустку саме такої тривалості, тобто 28 календарних днів. Крім того, на умовах, визначених колективним договором, працівнику з ненормованим робочим днем надається також відпустка за особливий характер праці.