Юридическая практика

Заниження митної вартості автомобіля працівником дипломатичної служби

Суть справи

За результатами документальної перевірки, проведеної на підставі документів, отриманих у встановленому порядку від митного органу іноземної держави, ГУ ДФС встановлено факт не тільки заниження митної вартості імпортованого громадянином — працівником дипломатичної служби (далі — працівник дипломатичної служби) легкового автомобіля, а й безпідставного отримання ним пільг, передбачених п. 11 частини десятої ст. 374 Митного кодексу (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Зазначене призвело до виникнення у платника податків податкового зобов’язання за митом, акцизним податком і ПДВ із ввезених на митну територію України товарів на загальну суму понад 336 тис. грн.

Як свідчать обставини справи, легковий автомобіль було переміщено через митний кордон України третьою особою на підставі доручення працівника дипломатичної служби з наданням при його митному оформленні неправдивих відомостей щодо митної вартості.

Водночас у графі 9 митної декларації особою, відповідальною за фінансове врегулювання при митному оформленні автомобіля, є платник податків — працівник дипломатичної служби.

Зіставленням документів, отриманих від митних органів іноземної держави, з документами, поданими довіреною особою скаржника, при митному оформленні встановлено невідповідність наявної у них інформації щодо ціни імпортованого легкового автомобіля.

Так, згідно з банківською випискою та експортною декларацією встановлено, що легковий автомобіль було продано за ціною, яка перевищує 50% від загальної суми, виплаченої працівнику дипломатичної служби у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном.

 

Позиція платника

У скарзі працівник дипломатичної служби звертається з проханням скасувати винесені ГУ ДФС податкові повідомлення-рішення та зазначає, що не погоджується з нарахуванням платежів, оскільки вважає, що при митному оформленні легкового автомобіля ним правомірно визначено митну вартість на рівні ціни придбання, яка відповідає фактичній вартості відповідної господарської операції, а посилання контролюючого органу на отримані документи від митних органів іншої держави є недоречним.

 

Витяг з рішення

Нормами п. 11 частини десятої ст. 374 Митного кодексу визначено, що товари, які класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією), що ввозяться працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, звільняються від оподаткування митними платежами за умови, що:

  • працівник дипломатичної служби є власником цих товарів;
  • товари було придбано працівником дипломатичної служби в межах строку відрядження або проходження дипломатичної служби, що підтверджується відповідним наказом МЗС України;
  • сукупна вартість товарів не перевищує 50% від суми, що виплачується працівнику дипломатичної служби у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до підпунктів 4 та 5 п. 5 ст. 54 Митного кодексу контролюючий орган з метою здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів має право проводити перевірки правильності визначення митної вартості товарів після їх випуску, звертатися до контролюючих органів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості.

Також п. 54.4 ст. 54 Податкового кодексу (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що у разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей, зокрема, щодо вартісних характеристик, які мають значення для оподаткування товарів і предметів при ввезенні на митну територію України (відмінних від задекларованих під час митного оформлення), контролюючий орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов’язання платника податків шляхом проведення дій, визначених п. 54.3 цієї статті, на підставі відомостей, зазначених у таких документах.

Підпунктом 2 п. 2 ст. 52 Митного кодексу визначено, що декларант або уповноважена ним особа, які заявляють митну вартість товару, зобов’язані подавати контролюючому органу достовірні відомості про визначення митної вартості, які повинні базуватися на об’єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню.

Документи, отримані від митних органів іншої держави, свідчать про те, що заявлені довіреною особою скаржника відомості містять неправдиві дані щодо вартості автомобіля.

Невиявлення факту заниження митної вартості товару під час митного оформлення не може бути підставою для звільнення платника від сплати податків, якщо такі порушення митного законодавства було виявлено у подальшому.

З огляду на викладене ГУ ДФС мало всі законні підстави для винесення податкових повідомлень-рішень. Відтак за результатами адміністративного оскарження ДФС скаргу працівника дипломатичної служби було залишено без задоволення, а податкові повідомлення-рішення — без змін.