Юридическая практика

Відмова у поверненні конфіскованого майна

Суть справи

На думку суб’єкта господарювання, закриття провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності є підставою для повернення конфіскованого майна без будь-яких витрат на його зберігання, а відмова органу доходів і зборів у такому поверненні є грубим порушенням норм чинного законодавства.

 

Судове рішення

Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію органу доходів і зборів при розгляді справи № К/800/47437/13 за позовом ПП «О» про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії, зазначає таке.

13.07.2012 р. у зону митного контролю на митний пост «Сеньківка» Чернігівської митниці в напрямку «в’їзд на митну територію України» заїхали шість тягачів з напівпричепами під керуванням шести водіїв ПП «О» із зазначеним у CMR місцем розвантаження — митний пост «Харків-Центральний».

19.07.2012 р. Чернігівською митницею стосовно шести вищезазначених водіїв було складено протоколи про порушення митних правил.

Постановами районного суду м. Чернігова від 15.10.2012 р. та від 21.01.2013 р. ці водії за вчинення дій, спрямованих на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані щодо вартості транспортного засобу, відправника, одержувача, було притягнуто до адміністративної відповідальності згідно з частиною першою ст. 483 Митного кодексу.

Постановами апеляційного суду Чернігівської області від 26.02.2013 р., від 27.02.2013 р. та від 28.02.2013 р. було скасовано постанови районного суду м. Чернігова від 21.01.2013 р., і стосовно трьох водіїв провадження у справах закриті у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

05.03.2013 р. ПП «О» звернулося до органу доходів і зборів із заявою про надання доступу до транспортних засобів та документів, вилучених у водіїв, стосовно яких закрито провадження у справі, з метою проведення обстеження, підготовки документів з приймання-передачі та відправки транспортних засобів до митниці призначення для продовження митного оформлення.

11.04.2013 р. органом доходів і зборів ПП «О» відмовлено з посиланням на те, що судовими рішеннями не було вирішено питання щодо вилучених речей і документів, яке слугувало підставою для ініціювання митницею звернення до апеляційного суду з роз’ясненням порядку та способу виконання вищезазначених судових рішень.

29.04.2013 р. директором ПП «О» до апеляційного суду Чернігівської області направлено запит про роз’яснення постанов апеляційного суду щодо повернення транспортних засобів та документів ПП «О», вилучених у водіїв, стосовно яких закрито провадження у справі.

На цей запит апеляційним судом Чернігівської області направлено 8 та 15 травня 2013 р. ПП «О» копії постанов, якими скасовано постанови районного суду м. Чернігова і закрито провадження у справах та роз’яснено, що підстави і порядок вирішення питання щодо вилучених речей і документів у даному випадку передбачено ст. 296 КпАП та частиною третьою ст. 528 Митного кодексу.

08.05.2013 р. орган доходів і зборів повідомив ПП «О» про те, що відповідно до вимог частини четвертої ст. 240 Митного кодексу транспортні засоби можуть зберігатися на складах митних органів протягом 90 днів з дня набрання законної сили відповідними рішеннями. Таким чином, 27, 28 та 29 травня 2013 р. закінчується термін зберігання транспортних засобів, а також для отримання транспортних засобів ПП «О» запропоновано звернутися до митниці з відповідним пакетом документів.

19 та 22 травня 2013 р. директор ПП «О» звернувся до органу доходів і зборів із письмовими заявами про повернення належних йому транспортних засобів і документів, 24.05.2013 р. директор цього підприємства отримав супровідні документи на три тягачі та три напівпричепи.

30.05.2013 р. ПП «О» подано до органу доходів і зборів заяву про проведення митного оформлення транспортних засобів та видачу транспортних засобів зі складу митниці, 31.05.2013 р. начальником митного складу повідомлено цьому підприємству про те, що видачу транспортних засобів буде здійснено тільки після сплати витрат митниці на їх зберігання, митного оформлення, а також видано ПП «О» три повідомлення про сплату витрат на суму 113 351,3 грн.

31.05.2013 р. ПП «О» подано до органу доходів і зборів заяву про видачу зазначених транспортних засобів без сплати витрат на їх зберігання.

11.06.2013 р. орган доходів і зборів повідомив директора ПП «О» про те, що однією з передумов повернення транспортних засобів є сплата коштів за їх зберігання згідно з Порядком № 731. Окрім того, видачі власнику або уповноваженій ним особі транспортних засобів має передувати їх митне оформлення зі сплатою відповідних митних платежів. Документи, вилучені у справах про порушення митних правил (книжки МДП, інвойси, СМR), було повернуто частково директору ПП «О», а частково — водіям-правопорушникам, і не можуть бути підставою для пропуску транспортних засобів на митну територію України, оскільки містять неправдиві дані.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої та апеляційної інстанцій посилався на частину третю ст. 528 Митного кодексу та Порядок № 1340, зазначивши, що після прийняття апеляційним судом Чернігівської області постанов від 26.02.2013 р., від 27.02.2013 р. і від 28.02.2013 р. про скасування постанов районного суду м. Чернігова та закриття провадження у справах ПП «О» цілком законно та обґрунтовано звернувся до органу доходів і зборів з вимогою повернути йому конфісковані транспортні засоби, а тому  відмова останнього щодо їх повернення є протиправною.

Колегія суддів ВАСУ вважає неправильним висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що вимоги митниці про відшкодування витрат за зберігання товарів транспортних засобів є незаконними, оскільки органом доходів і зборів було здійснено розрахунок витрат за зберігання транспортних засобів відповідно до Порядку № 731 починаючи з одинадцятого дня з дня набрання законної сили постановами апеляційного суду Чернігівської області від 26.02.2013 р., від 27.02.2013 р. і від 28.02.2013 р. Також колегія суддів ВАСУ вважає неправильним висновки судів першої та апеляційної інстанцій щодо обґрунтованості позовних вимог про зобов’язання органу доходів і зборів здійснити дії щодо закінчення митного оформлення у пункті пропуску через митний кордон України транспортних засобів з огляду на таке.

Як вбачається із матеріалів справи, 13.07.2012 р. шість тягачів з напівпричепами під керуванням водіїв ПП «О» заїхали в зону митного контролю на митний пост «Сеньківка» Чернігівської митниці.

Відповідно до CMR митним постом для здійснення митного оформлення зазначено «Харків-Центральний».

Постановою № 451 затверджено Типову технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, і Типову технологічну схему здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

Посилаючись на вищезазначені норми, колегія суддів ВАСУ дійшла висновку про безпідставність позовних вимог про зобов’язання органу доходів і зборів здійснити митне оформлення транспортних засобів у пункті пропуску через митний кордон Українимитний пост «Сеньківка» Чернігівської митниці, з тих підстав, що посадові особи митного органу цього митного поста за наслідками здійснення митного контролю транспортних засобів ПП «О» уповноважені лише на товаросупровідних документах на транспортні засоби і товари проставляти відповідні відмітки, а також приймати рішення щодо пропуску або відмови у пропуску транспортних засобів на митну територію України.

Рішення ж за наслідками здійснення митного оформлення  уповноважені приймати посадові особи митного поста «Харків-Центральний», як зазначено у CMR.

Таким чином, ВАСУ за результатами перегляду у касаційному порядку справи скаргу органу доходів і зборів задовольнив, рішення суду першої та апеляційної інстанцій скасував, у задоволенні позову ПП «О» відмовив повністю.