Таможенное дело

Переміщення живих тварин через митний кордон України

Перевезення тварин через державний кордон здійснюється з урахуванням вимог, установлених Законом № 2498, Митним кодексом, та відповідно до порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, затвердженого постановою № 953.
Вимоги до перевезення тварин авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом встановлено Правилами транспортування тварин, затвердженими постановою № 1402.


Подорож із домашніми тваринами

Інформація для громадян, які тимчасово виїжджають з України

Враховуючи положення статей 371, 372 Митного кодексу, домашні тварини, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, підлягають письмовому декларуванню у порядку, встановленому для громадян. У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення тварини контролюючий орган вживає заходів для забезпечення її ідентифікації з метою зворотного ввезення без оподаткування митними платежами.

Крім того, живі тварини (крім диких) підлягають ветеринарно-санітарному контролю відповідно до Переліку товарів, що підлягають державному контролю (в тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженого постановою № 1031.

Вимоги до об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що переміщуються через державний кордон України, визначено Законом № 2498, згідно зі ст. 15 якого будь-які переміщення тварин можуть здійснюватися лише з дозволу відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини. Переміщення неідентифікованих тварин або тварин без відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів забороняється.

Ветеринарні документи, якими супроводжуються об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, а також державні органи, які їх видають, визначено в ст. 32 Закону № 2498, відповідно до якої тварини при переміщенні за межі України супроводжуються міжнародними ветеринарними сертифікатами. Ветеринарні документи включають також ветеринарні картки та/або ветеринарно-санітарні паспорти на тварин.

Право на видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних карток та/або ветеринарно-санітарних паспортів на тварин надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини:

  • управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;
  • державних закладів ветеринарної медицини;
  • регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Ветеринарно-санітарні паспорти на тварин можуть видаватися ліцензованими лікарями ветеринарної медицини.

Перед виїздом потрібно ознайомитися з правилами країни, на територію якої ввозитиметься тварина, а також країн, через які вона переміщуватиметься, зокрема щодо встановлених заборон чи обмежень на ввезення.

Інформація для громадян, які тимчасово в’їжджають в Україну або переміщуються через її територію транзитом

Згідно зі ст. 375 Митного кодексу домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають письмовому декларуванню (митна декларація зберігається на весь період тимчасового в’їзду і пред’являється митним органам під час повернення громадянина) та застосуванню до них заходів ветеринарно-санітарного контролю.

Кількість домашніх тварин, які можуть бути ввезені в Україну громадянином без застосування заходів гарантування, обмежено законом.

Дозволяється тимчасове ввезення (ввезення з метою транзиту) на митну територію України домашніх тварин у кількості не більше ніж 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб з поданням до митниці ДФС міжнародних ветеринарних сертифікатів, підписаних державним інспектором ветеринарної медицини країни походження (частина п’ята ст. 379 Митного кодексу; ст. 85 Закону № 2498).

Не дозволяється ввезення тварин в Україну в разі підтвердження присутності у країні походження або на територіях, через які переміщувався вантаж, особливо небезпечної хвороби, до якої ці тварини є сприйнятливими (ст. 91 Закону № 2498).

 

Порядок ввезення диких тварин на митну територію України

Ввезення тварин громадянами

Порядок переміщення через митний кордон України товарів громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, регулюється розділом ХІІ Митного кодексу.

Згідно зі ст. 378 вищезазначеного розділу не дозволяється ввезення громадянами на митну територію України товарів, які класифікуються в 1 — 24 групах УКТ ЗЕД, у тому числі живих тварин (група 1 УКТ ЗЕД).

Установлене обмеження не поширюється на домашніх тварин.

Умови ввезення диких тварин суб’єктами ЗЕД

Ввезення на митну територію України тварин суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу, Закону № 2498, Конвенції СІТЕС та інших підзаконних нормативно-правових актів.

Так, ст. 319 Митного кодексу встановлено, що товари, які переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному конт-ролю. Митний контроль та митне оформлення таких товарів завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару зазначених видів контролю.

Перелік товарів, які підлягають державному контролю (в тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджено постановою № 1031. Згідно з цим переліком дикі живі тварини, що ввозяться в Україну, підлягають ветеринарно-санітарному та екологічному контролю.

Відповідно до статей 85, 86 Закону № 2498 вантажі з товарами, що ввозяться на територію України, повинні:

  • бути вільними від хвороб, що підлягають повідомленню, згідно з вимогами Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ);
  • супроводжуватися оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів, підписаних державним інспектором ветеринарної медицини країни походження, як це передбачається відповідними ветеринарно-санітарними заходами;
  • походити з країн або зон, які є вільними від хвороб, що підлягають повідом-ленню, або у випадках, рекомендованих МЕБ, — із зон з низьким рівнем присутності хвороби, що підлягає повідомленню, в межах країни походження та не транспортуватися через територію, щодо якої існують обмеження, підтверджені відповідною міжнародною організацією або ветеринарною адміністрацією країни походження чи транзиту;
  • мати прийнятну ідентифікацію.

Для ввезення на територію України екзотичних тварин (які за звичайних умов не зустрічаються в Україні) імпортер зобов’язаний, якщо цього вимагають відповідні міжнародні договори, надати документи від компетентного органу країни походження з питань захисту природних ресурсів, що підтверджують дозвіл цього органу на вивезення з її території таких тварин.

Переміщення через митний кордон тварин, включених до Переліку видів ссавців, птахів, амфібій, рептилій, риб, молюсків, комах та рослин, експорт, реекспорт та імпорт яких, а також їх частин чи деривативів регулюються Конвенцією СІТЕС, здійснюється відповідно до вимог цієї Конвенції.

Пунктом 5 постанови № 1822 визначено, що Державна екологічна інспекція України забезпечує здійснення державного контролю за дотриманням вимог Конвенції СІТЕС під час переміщення зразків видів дикої фауни і флори у пунктах пропуску через державний кордон України та на її митній території.