ЕСВ

Зміни до Закону про ЄСВ

Змінено перелік платників

Зазнав змін перелік платників єдиного внеску, визначених ст. 4 Закону про ЄСВ.

Згідно зі змінами із переліку платників єдиного внеску виключено:

 • працівників — громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях; у фізичних осіб — підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);
 • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, у фізичних осіб — підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами;
 • громадян України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах;
 • осіб, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян;
 • працівників воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин, особовий склад аварійно-рятувальної служби;
 • військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу;
 • батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків;
 • осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, що перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримують допомогу по вагітності та пологах;
 • осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах Нацполіції та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
 • осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку.

Звертаємо увагу, що з 01.01.2016 р. до переліку платників єдиного внеску включено осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 15 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Єдина ставка

З 01.01.2016 р. суттєво знижено навантаження на фонд заробітної плати для роботодавців. Єдиний внесок для всіх платників встановлено у розмірі 22% до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску. Диференційовані ставки єдиного внеску залежно від класу професійного ризику виробництва відсутні (частина п’ята ст. 8 цього Закону). Єдина ставка єдиного внеску (22%) застосовується як до заробітної плати, так і до інших доходів.

 

Без змін для зарплати інвалідів

Ставка єдиного внеску на зарплату інвалідів не зазнала змін (частини тринадцята, чотирнадцята ст. 8 Закону про ЄСВ).

 

Працівників із платників виключено

Оскільки працівників виключено із переліку платників єдиного внеску, то із заробітної плати (доходу) працівників єдиний внесок більше не утримується (2, 2,6, 3,6, 6,1%). Відповідні зміни внесено до статей 7 і 8 Закону про ЄСВ.

 

Середній заробіток мобілізованих

Зазнала змін частина сьома ст. 7 Закону про ЄСВ. Не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану.

 

Добровільна сплата

З 01.01.2016 р. виключено із переліку платників, які мають права на добровільну сплату єдиного внеску фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

 

Розрахунок бази нарахування

Відповідно до частини третьої ст. 7 Закону про ЄСВ нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Згідно із внесеними змінами у 2016 р. ця сума становитиме:

 

з 1 січня

34 450 грн.

(1378 × 25)

з 1 травня

36 250 грн.

(1450 × 25)

з 1 грудня

38 750 грн.

(1550 × 25)

 

Якщо сума нарахованої заробітної плати перевищує дану суму, то єдиний внесок сплачується лише з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством. Тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити роботодавцю, становитиме:

з 01.01.2016 р.

7579 грн.

(34 450 × 22%)

з 01.05.2016 р.

7975 грн.

(36 250 × 22%)

з 01.12.2016 р.

8525 грн.

(38 750 × 22%)

 

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Мінімальна сума єдиного внеску така:

з 01.01.2016 р.

303,16 грн.

(1378 × 22%)

з 01.05.2016 р.

319 грн.

(1450 × 22%)

з 01.12.2016 р.

341 грн.

(1550 × 22%)

 

Єдиний внесок і мінімальна зарплата

Обов’язок нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати залишився і у 2016 р. Водночас вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не застосовуються до заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи (базою нарахування єдиного внеску є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру). Також зауважимо, що з 01.01.2016 р. змінено абзац другий частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ, яким знято обмеження щодо нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати до винагород за цивільно-правовими договорами.

Як зазначалось вище, законодавча норма щодо сплати єдиного внеску з мінімальної заробітної плати діє тільки за основним місцем роботи. Згідно з п. 12 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ основне місце роботи — місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.

Якщо фізична особа виконує роботи (надає послуги) за цивільно-правовим договором, при цьому це не є основним місцем роботи фізичної особи, єдиний внесок нараховується на винагороду за цивільно-правовим договором незалежно від суми такої винагороди. У цьому випадку вимога щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не застосовується.

Якщо працівник виконує роботу (надає послуги) за цивільно-правовим договором і для нього це є основним місцем роботи, то до загальної бази нарахування єдиного внеску за місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди за цивільно-правовим договором і тільки потім здійснюється порівняння із сумою мінімальної заробітної плати за місяць.

Якщо загальна сума буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Скорочено строки за узгодженими недоїмками

Звертаємо увагу платників єдиного внеску на скорочення строків сплати узгодженої суми недоїмки (абзац дев’ятий частини четвертої ст. 25 Закону про ЄСВ) та сум пені та штрафів (абзац другий частини чотирнадцятої та абзац другий частини п’ятнадцятої цієї статті) з 10 робочих днів до 10 календарних днів.

Відтепер зупиняється застосування норм ст. 25 Закону про ЄСВ до осіб, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої військової служби осіб, мобілізованих на військову службу. Підставою для такого зупинення є копія військового квитка або копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Підтвердні документи потрібно подати до фіскальних органів протягом 10 днів після мобілізації (п. 92 розділу VIII Закону про ЄСВ).

Єдиний внесок для територій АТО

Законом № 911 внесено зміни до Закону № 1669, зокрема вилучено пп. 8 п. 4 ст. 11 Закону № 1669, чим скасовано п. 94 розділу VIII Закону про ЄСВ щодо звільнення від виконання обов’язків, передбачених частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ платників єдиного внеску, які перебувають на обліку у контролюючих органах, розташованих на території населених пунктів, де проводилася АТО.

Отже, законодавством не передбачено особливих умов щодо виконання зобов’язань платниками єдиного внеску, які перебувають на обліку у контролюючих органах, розташованих на території населених пунктів, де проводилася АТО.

Звільнення від нарахування єдиного внеску за міжнародним проектом

Відповідно до Закону № 903 (набрав чинності з 07.01.2016 р.) розділ VIII Закону про ЄСВ доповнено п. 96, відповідно до якого, тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), найманим працівникам, які є громадянами Японії та працюють у рамках реалізації Проекту, на доходи у формі заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами, єдиний внесок не нараховується.

Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, яка пов’язана з реалізацією Проекту.