Єдиный налог

Спрощена система оподаткування для юридичних осіб (третя група)

Отримання послуг з переказу коштів небанківською установою

Чи має право юридична особа — платник єдиного податку третьої групи укласти з небанківською фінансовою установою договір про надання послуг з переказу коштів від фізичних осіб на користь платника єдиного податку?


Згідно з п. 1.2 глави 1 постанови № 637 небанківською фінансовою установою є юридична особа, яка відповідно до Закону № 2664 надає одну чи кілька фінансових послуг та внесена до Держреєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку.

До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Главою 1 розділу XIV Податкового кодексу встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Види діяльності, які не дозволяють юридичним особам перебувати на спрощеній системі оподаткування, наведено у п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу.

Податковим законодавством не встановлено обмежень для юридичних осіб — платників єдиного податку третьої групи щодо укладання договору з небанківською установою про надання послуг з переказу коштів від фізичних осіб.

 

Надання поворотної фінансової допомоги

Чи не порушуватимуться умови перебування на спрощеній системі оподаткування у разі надання юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи поворотної фінансової допомоги іншому суб’єкту господарювання?


Відповідно до пп. 3 п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу до складу доходу юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи не включаються, зокрема, суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

Податковим законодавством не встановлено обмежень для юридичних осіб — платників єдиного податку третьої групи щодо надання фінансової допомоги.

При цьому варто враховувати, що надання юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи фінансової допомоги іншим суб’єктам господарювання на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво.

Зокрема, пп. 6 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері фінансового посередництва.

 

Лізинг інтелектуальної власності

Чи може юридична особа обрати спрощену систему оподаткування, у якої основний вид діяльності 77.40 «Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами» згідно із КВЕД ДК 009:2010?


Перелік видів діяльності, здійснення яких не дозволяє юридичним особам перебувати на спрощеній системі оподаткування, наведено у п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 291.5.4 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, зокрема, лізингові компанії.

Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, передбачене вищезазначеним підпунктом, стосується фінансових установ. Дане положення не поширюється на юридичних осіб — суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають послуги з лізингу інтелектуальної власності.

Юридичні особи, що  не  є  фінансовими установами, які займаються лізингом інтелектуальної власності та  подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, мають право бути платниками єдиного податку третьої групи, якщо ними виконуються інші умови застосування спрощеної системи оподаткування.

 

Надання послуг з відстроченням платежу

Юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи укладено договір про надання послуг з відстроченням платежу, який у наступному податковому кварталі планує обрати загальну систему оподаткування. Чи необхідно включати до складу доходу платника єдиного податку суму за договором, якщо одержання коштів на рахунок підприємства відбуватиметься в період застосування загальної системи оподаткування?


Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу для юридичної особи — платника єдиного податку доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

Згідно з п. 292.6 цієї статті датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Отже, у випадку отримання акта надання послуг без надходження коштів за виконані роботи на рахунок платника дохід у юридичної особи — платника єдиного податку не виникає.

 

Продаж транспортного засобу, що обліковувався на балансі

Чи може юридична особа — платник єдиного податку третьої групи одноразово протягом 12 календарних місяців продати легковий автомобіль, який перебуває на його балансі, та залишитися надалі на спрощеній системі оподаткування?


Згідно із пп. 291.5.1.3 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів.

До підакцизних товарів належать, зокрема, легкові автомобілі (п. 215.1 ст. 215 цього Кодексу).

Проте зазначене обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування залежить від виду економічної діяльності.

Таким чином, юридична особа — платник єдиного податку третьої групи має право здійснити операцію із продажу транспортного засобу, який обліковувався на її балансі.

При цьому відповідно до п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу при продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.