Налог на прибыль

Строки подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Пунктом 57.1 ст. 57 Податкового кодексу у редакції , чинній до 01.01.2016 р., зокрема, було передбачено, що декларація з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) рік подається до 1 червня року, який настає за звітним (податковим) роком. Чи змінився цей строк у зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового кодексу?


Змінами, внесеними Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» до ст. 57 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс), зокрема, вилучено норму, якою було передбачено подання декларації з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) рік до 1 червня року, що настає за звітним (податковим) роком.

Водночас цим самим Законом внесено зміни до ст. 137 Податкового кодексу, якими встановлено податкові (звітні) періоди для податку на прибуток підприємств.

Так, п. 137.4 цієї статті встановлено, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Відповідно для платників, які звітують поквартально, декларація з податку на прибуток за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік подається до органів ДФС протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу). Пунктом 137.5 ст. 137 цього Кодексу для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, а саме:

  • для платників податку, зареєстрованих протягом звітного (податкового) року (новостворених), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
  • для виробників сільськогосподарської продукції;
  • для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн.

Декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, такими платниками подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 цього Кодексу).

Суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій податковій декларації, платник податків зобов’язаний сплатити самостійно протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання такої декларації.

Отже, граничний строк подання декларації з податку на прибуток та строк сплати податкових зобов’язань за 2015 р. такий:

  • для платників, що застосовують базовий звітний (податковий) період — квартал — 09.02.2016 р., граничний строк сплати податкових зобов’язань для таких платників — 19.02.2016 р.;
  • для платників, що застосовують річний звітний період — 29.02.2016 р., відповідно граничний строк сплати — 10.03. поточного року.