Юридическая практика

Витрати, пов’язані з господарською діяльністю

Суть справи

ОДПІ встановлено, що платником П. неправомірно віднесено до складу витрат витрати на приєднання до електричних мереж об’єкта нежитлової нерухомості, який у періоді, що перевіряється, здавався в оренду, чим порушено пункти 138.1 та 138.8 ст. 138, пункти 177.1, 177.2 та 177.4 ст. 177 Податкового кодексу (чинного на момент виникнення спірних правовідносин).

За результатами перевірки ОДПІ сформовано та вручено платнику П. податкове повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов’язання з ПДФО у розмірі 3168 грн. та застосованих штрафних санкцій у розмірі 792 грн.

Позиція платника

Платник П. вважає, що витрати, понесені ним при приєднанні об’єкта нежитлової нерухомості до електричних мереж, прямо пов’язані з його господарською діяльністю та мають включатися до витрат операційної діяльності.

Враховуючи викладене, платник податків вважає, що контролюючим органом неправомірно нараховано ПДФО у загальній сумі 3960 грн.

 

Витяг з рішення

Відповідно до пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу витрати — це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, у результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу.

Ставка податку згідно з п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу становить 15% від бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.4 цієї статті) у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених вище, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% від суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 177.1 ст. 177 цього Кодексу доходи фізичних осіб — підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 зазначеного Кодексу.

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця (п. 177.2 ст. 177 Кодексу).

Пунктом  177.4 зазначеної статті встановлено, що до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу.

Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Пунктом 123.1 ст. 123 цього Кодексу передбачено, що у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Як свідчать обставини справи, при проведенні перевірки платника П. ОДПІ неправомірно не зараховано до витрат підприємницької діяльності суми витрат підприємця на приєднання до електричних мереж об’єкта нежитлової нерухомості, який здавався в оренду.

Зазначене пояснюється тим, що в 2014 р. цей об’єкт нерухомості здавався в оренду, а доходи, отримані платником від такої діяльності, було відображено у податковій звітності.

Отже, витрати, понесені підприємцем для приєднання до електричних мереж об’єкта нежитлової нерухомості з метою постачання електроенергії, пов’язано з отриманням доходів та належать до операційних витрат.

Відповідно до п. 55.1 ст. 55 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасовано контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищезазначене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення про нарахування ПДФО скасовано, а скаргу платника податків задоволено.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42