НДФЛ

Відображення перехідних виплат у податковому розрахунку (форма № 1ДФ)

ЛІКАРНЯНІ

Як відобразити в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) суми нарахованих доходів за дні роботи та лікарняних, якщо згідно з табелем обліку використання робочого часу за грудень 2015 р. останні чотири календарні дні працівнику, який перебував на лікарняному, оплачено як робочі дні (листок непрацездатності надано у січні 2016 р.)?

Для того щоб зазначені у запитанні виплати привести у відповідність, перш за все потрібно провести перерахунок нарахувань за чотири дні грудня 2015 р. Тобто у січні 2016 р. нараховану заробітну плату за чотири дні необхідно сторнувати і нарахувати за дні, протягом яких працівник перебував на лікарняному.

Оскільки доходи, нараховані у вигляді лікарняних, мають перехідний період, то з метою правильності нарахування податку на доходи фізичних осіб з цих доходів їх необхідно віднести до відповідних періодів, за які проведено таке нарахування (пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 164 Податкового кодексу).

Отже, при проведенні перерахунку з податку на доходи фізичних осіб у січні 2016 р. нараховані суми за дні лікування необхідно віднести (умовно) до доходів, нарахованих у грудні 2015 р., та врахувати «сторно» за чотири робочі дні.

Приклад. Працівнику нараховано заробітну плату за грудень 2015 р. (23 робочі  дні) у сумі 3700 грн.

Зарплата
за грудень 2015 р.

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

3,6%

15/20%

1,5%

3700 грн.

133,2 грн.
(3700 грн. × 3,6%)

535,02 грн.
((3700 грн. – 133,2 грн.) × 15%)

55,5 грн.
(3700 грн. × 1,5%)

 

Перерахунок у січні 2016 р. заробітної плати за грудень 2015 р.

1) (3700 грн. : 23 роб. дні) × 19 роб. днів = 3056,52 грн.;

2) (3700 грн. – 3056,52 грн.)= 643,48 грн. (підлягає «сторно»);

3) 643,48 грн. × 3,6% = 23,16 грн. (ЄСВ підлягає «сторно»);

4) (643,48 грн. – 23,16 грн.) × 15% = 93,05 грн. (ПДФО підлягає «сторно»);

5) 643,48 грн. × 1,5% = 9,65 грн. (ВЗ підлягає «сторно»).

Перерахунок у січні 2016 р. за дні лікарняних у грудні 2015 р.

Припустимо, що середня заробітна плата для розрахунку лікарняних становить 167,3 грн.

167,3 × 4 дні = 669,2 грн. – сума лікарняних.  669,2 × 15% = 100,38 грн.

При цьому ЄСВ з доходів, нарахованих у 2016 р. за будь які періоди, не утримується.

Проведемо перерахунок ПДФО. Визначимо суму доходу за грудень:

3566,8 грн. (оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати за грудень) + 669,2 грн.
(лікарняні) – 620,32 грн. (
643,48 грн. – 23,16 грн. за робочі дні грудня («сторно»)) = 3615,68 грн.

Нараховуємо ПДФО на сукупний дохід грудня з урахуванням проведених перерахунків:

3615,68 грн. × 15% (діюча у 2015 р.) = 542,35 грн.

Нараховуємо ВЗ на сукупний дохід (заробітна плата, лікарняні грудня 2015 р.).

3700 грн. (нарахована заробітна плата за грудень) + 669,2 грн. (нараховані лікарняні) – 643,48 грн. (нараховане за робочі дні грудня «сторно») = 3725,72 грн.

3725,72 грн. × 1,5% = 55,89 грн.

Порівняємо заробітну плату, ПДФО та військовий збір, фактично нараховані у грудні 2015 р.,  з проведеним перерахунком:

3700 грн. – 3725,72 грн. = 25,72 грн. (заробітна плата та лікарняні);

542,35 грн. – 535,02 грн. = 7,33 грн. (ПДФО підлягає доутриманню у січні 2016 р.);

55,89 грн. – 55,5 грн. = 0,39 грн. (військовій збір підлягає доутриманню у січні 2016 р.).

Нарахування та оподаткування заробітної плати за січень 2016 р.

Працівнику нараховано заробітну плату в сумі 3700 грн. у січні 2016 р. (19 робочих  днів).

Зарплата
за січень 2016 р.

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

3700 грн.

Не утримується

18%

1,5%

666,0 грн. (3700 грн. × 18%)

55,5 грн. (3700 грн. × 1,5%)

 

Заповнення податкового розрахунку (форма № 1ДФ)

Нараховані доходи у січні 2016 р. із урахуванням проведених перерахунків (лікарняних та сторнованої заробітної плати за грудень 2015 р., заробітної плати січня 2016 р.) підлягають відображенню в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) у І кварталі 2016 р.

Отже, у графі «3а» сума нарахованого доходу — 3725,82 грн., у графі «3» сума виплаченого доходу — 3725,82 грн., у графі «4а» сума нарахованого податку — 673,33 грн., у графі «4» сума перерахованого податку — 673,33 грн. з ознакою доходу «101».

У розділі II податкового розрахунку (форма № 1ДФ) суму військового збору відображаємо загальною сумою. У графі «3а» сума нарахованого доходу — 3725,82 грн., у графі «3» сума виплаченого доходу — 3725,82 грн., у графі «4а» сума нарахованого збору — 55,89 грн., у графі «4» сума перерахованого збору — 55,89 грн.

При цьому  уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) за IV квартал у цьому випадку не подається.

 

ВІДПУСКНІ

Як утримати ПДФО та відобразити в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) суми нарахованих доходів у грудні 2015 р. у вигляді відпускних за січень 2016 р. (працівник перебував у відпустці з 21.12.2015 р. по 15.01.2016 р.)?

У цьому випадку доходи, нараховані у вигляді відпустки, відносяться до перехідних періодів. З метою правильності нарахування податку на доходи фізичних осіб з цих доходів їх необхідно віднести до відповідних періодів, за які проведено таке нарахування (пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 164 Податкового кодексу).

Отже, при проведенні перерахунку з податку на доходи фізичних осіб у грудні 2015 р. нараховані суми за дні відпустки необхідно віднести (умовно) до доходів, нарахованих у січні 2016 р., та врахувати ставку податку 18%.

Приклад.  Працівнику встановлено оклад у сумі 4100 грн. У грудні 2015 р. ним відпрацьовано 14 днів.

Нарахування заробітної плати та відпускних у грудні 2015 р.

Доходи

Сума доходу

Дні

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

3,6%

15/20%

1,5%

Зарплата
за грудень 2015 р.

2495,65 грн.

(4100 : 23 × 14)

14

89,84 грн. 
(2495,65  × 3,6%)

360,87 грн. 
(2495,65 — 89,84) × 15%)

37,43 грн.
(2495,65 × 1,5%)

Відпускні
за грудень 2015 р.

2313,92 грн.
(нараховано)

11

 

83,30 грн.
(2313,92 × 3,6%)

334,59 грн.
(2313,92 — 83,30) × 15%

34,71 грн.
(2313,92 × 1,5%)

Відпускні
за січень 2016 р.

2945,00 грн.
(нараховано)

14

106,02 грн.
(2945,00  × 3,6%)

425,84 грн.
(2945,0 — 106,02) × 15,0%)

44,18 грн.
(2945,0 × 1,5%)

Усього

7754,57 грн.

 

279,16 грн.

1121,30 грн.

116,32 грн.

 

Нараховані доходи у грудні 2015 р. з урахуванням проведених нарахувань за відпустку січня 2016 р. підлягають відображенню в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) у ІV кварталі 2015 р.

У графі «3а» сума нарахованого доходу — 7754,57 грн., у графі «3» сума виплаченого доходу — 7754,57 грн., у графі «4а» сума нарахованого податку — 1121,30 грн., у графі «4» сума перерахованого податку — 1121,30 грн. з ознакою доходу «101».

У розділі II податкового розрахунку (форма № 1ДФ) суму військового збору відображаємо загальною сумою. У графі «3а» сума нарахованого доходу — 7754,57 грн., у графі «3» сума виплаченого доходу —  7754,57 грн., у графі «4а» сума нарахованого збору — 116,32 грн., у графі «4» сума перерахованого збору — 116,32 грн.

Нарахування заробітної плати у січні 2016 р.

Доходи

Сума

доходу

Дні

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

 

18%

1,5%

Зарплата за січень 2016 р.

2157,89 грн.

(4100 : 19 × 10)

10

Не утримується у зв’язку зі змінами до законодавства

388,42 грн. 

(2157,89 × 18%)

32,37 грн.

(2157,89 × 1,5%)

За результатами перерахунку ПДФО

 

 

 

85,18 грн.

 

Усього

2157,89 грн.

 

 

473,60 грн.

32,37 грн.

 

У січні 2016 р. перерахунок відпускних та заробітної плати січня проводитиметься за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб у зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 909 до ст. 167 Податкового кодексу:

1) 2945,00 грн. + 2157,89 грн. = 5102,89 грн. (сукупний дохід за січень 2016 р. для розрахунку ПДФО (відпускні січня, які проведено у грудні, та зарплата січня 2016 р.);

2) (5102, 89 грн. – 106,02 грн. ЄСВ у грудні) × 18,0% = 899,44 грн. (ПДФО за перерахунком);

3) 425,84 грн. + 388,42 грн. = 814,26 грн. (фактично утримано ПДФО);

4) 899,44 грн. – 814,26 грн. = 85,18 грн. (різниця між утриманим та перерахованим ПДФО).

Усього з урахуванням перерахунку у січні 2016 р. до сплати підлягає 473,60 грн. ПДФО.

Заповнення податкового розрахунку (форма № 1ДФ)

Нараховані доходи у січні 2016 р. із урахуванням проведених перерахунків заробітної плати за січень та відпустки підлягають відображенню в податковому розрахунку (форма № 1 ДФ) у І кварталі 2016 р.

Отже, у графі «3а» сума нарахованого доходу — 2157,89 грн., у графі «3» сума виплаченого доходу — 2157,89 грн., у графі «4а» сума нарахованого податку — 473,60 грн., у графі «4 » сума перерахованого податку — 473,60 грн. з ознакою доходу «101».

У розділі II податкового розрахунку (форма № 1 ДФ) суму військового збору відображаємо загальною сумою. У графі «3а» сума нарахованого доходу — 2157,89 грн., у графі «3» сума виплаченого доходу — 2157,89 грн., у графі «4а» сума нарахованого збору — 32,37 грн., у графі «4» сума перерахованого збору — 32,37 грн.

Уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) за IV квартал у цьому випадку  не подається.

«Горячие линии»

Дата: 12 марта, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42