Бухучет

Витрати на розвиток інфраструктури міста

Підприємство здійснило витрати у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста. Як відобразити такі витрати в податковому та бухгалтерському обліку?


Правові та організаційні основи містобудівної діяльності встановлено Законом України від 17.02.2011 р. № 3038-VI (далі — Закон № 3038).

Відповідно до ст. 40 цього Закону замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (згідно із встановленим органом місцевого самоврядування розміром пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил.

Для цілей оподаткування податком на прибуток з 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III Податкового кодексу.

При цьому розділом III цього Кодексу не передбачено різниць щодо операцій з виплат у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста, на які коригується фінансовий результат до оподаткування, такі операції відображаються відповідно до правил бухгалтерського обліку.

У бухгалтерському обліку згідно з п. 7. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318, витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42