Налог на прибыль

Коригування фінансового результату

Яким чином здійснюється коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат?


Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, визначено п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу.

У бухгалтерському обліку створення резервів та забезпечень наступних (майбутніх) витрат передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженим наказом Мінфіну України від 30.01.2000 р. № 20 (далі — ПБО 11).

Згідно з п. 4 ПБО 11 забезпечення — це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Забезпечення створюється для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантійних зобов’язань, реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності, виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо (п. 13 ПБО 11).

Суми створених забезпечень у бухгалтерському обліку визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включаються до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92).

У податковому обліку фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених підпунктами 139.2 — 139.3 ст. 139 Податкового кодексу).

У разі відшкодування витрат за рахунок резервів та забезпечень, сформованих згідно з національними ПБО або МСФЗ, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму таких відшкодованих витрат (крім оплати відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та резервів, визначених підпунктами 139.2 — 139.3 ст. 139 Податкового кодексу).

Крім того, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пп. 139.2 — 139.3 ст. 139 Податкового кодексу), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Слід зазначити, що згідно з п. 5 ПБО 11 якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42