Юридическая практика

Анулювання (прощення) боргу банком платнику податків

Суть справи

ДПІ проведено позапланову невиїзну перевірку платника податків К. з питань дотримання вимог податкового законодавства при отримані доходу у вигляді додаткового блага (прощеного кредиту) від ПАТ «У» за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., за результатами якої було складено акт.

Перевіркою встановлено, що платником податку К. порушено підпункти 164.1.1 та 164.1.2 п. 164.1, пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, п. 167.1 ст. 167, пп. 168.1.3 п. 168.1, пп. 168.4.8 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу, в результаті чого донараховано податок на доходи фізичних осіб.

В акті перевірки зазначено, що згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб ДФС України на підставі наданих платниками податків податкових розрахунків сум доходу (нарахованих (сплачених)) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ платником податку К. у IV кварталі 2014 р. отримано дохід за ознакою «126» у вигляді додаткового блага від ПАТ «У» на загальну суму 218 036 грн.

На запит ДПІ отримано відповідь від ПАТ «У» щодо підтвердження даних, зазначених у податковому розрахунку за формою № 1ДФ, за IV квартал 2014 р. у частині надання додаткового блага (прощеного кредиту) за ознакою доходу «126» платнику податків К. у сумі 218 036 грн.

ПАТ «У» у відповіді надано завірені копії документів:

повідомлення ПАТ «У» на адресу платника податку К. про анулювання заборгованості за договором кредиту від 12.12.2007 р. у сумі 218 036 грн. та про необхідність платнику податку К. згідно з пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу відобразити вищезазначену суму в річній податковій декларації за 2014 р. і самостійно сплатити суму податку на доходи фізичних осіб;

поштового повідомлення про відправлення ПАТ «У» рекомендованого листа про повідомлення платника податку К. про анулювання боргу з відміткою про вручення платнику податків.

У ході перевірки встановлено, що платником податку К. не подано до ДПІ податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2014 р. та не задекларовано суму отриманого додаткового блага у вигляді прощеного боргу ПАТ «У» у розмірі 218 036 грн. і не сплачено податок.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про нарахування податку на доходи фізичних осіб.

 

 

Позиція платника

Платник податку К. вважає, що згідно з нормами Податкового кодексу визначальною ознакою доходу платника податку як об’єкта та бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, у тому числі у вигляді додаткового блага, є фактичне отримання такого доходу платником у грошовій або матеріальній формі. Відносини, що виникли між банком та клієнтом з питання кредиту, є цивільно-правовими та регулюються актами цивільного законодавства України, а не Податковим кодексом. Тому прощення кредиту за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання регулюється сторонами в межах договірних правовідносин цивільним законодавством.

 

Витяг з рішення

Згідно з пп. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними цим Кодексом.

Підпунктом 164.1.2 зазначеного пункту визначено, що загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

Відповідно до пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Підпунктом 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що доходи — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Згідно з пп. 14.1.47 зазначеного пункту додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу).

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу),  у вигляді суми боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку — боржника про анулювання боргу (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або шляхом надання повідомлення боржнику під підпис особисто про анулювання (прощеного) боргу, та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 зазначеного Кодексу).

Відповідно до положень пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу якщо згідно з нормами розділу IV цього Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.

Отже, платник, якому банк з тих чи інших причин простив кредит або його частину, зобов’язаний подати річну податкову декларацію до контролюючого органу за місцем податкової адреси, в якій відображає дохід, і самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним періодом, сплатити зазначену суму податкового зобов’язання.

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 15% оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 зазначеної статті), у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри. Якщо база оподаткування,  визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу щодо вищезазначених доходів, у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%.

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку зменшення суми бюджетного відшкодування тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування (п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу).

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення про нарахування податку на доходи фізичних осіб залишено без змін, а скаргу платника податків — без задоволення.

 

«Горячие линии»

Дата: 14 марта, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42