Налог на прибыль

Звітність при зміні системи оподаткування

Платник податку на прибуток з ІІІ кварталу 2015 року перейшов на спрощену систему оподаткування. За який звітний період і в який термін такий платник повинен подати податкову звітність з податку на прибуток?


Об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування, який формується згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Платник податку на прибуток зобов’язаний разом з податковою декларацією подати фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

До 01.01.2016 р. для платників податку на прибуток податковим (звітним) періодом вважався календарний рік із урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу.

Отже, платник податку, який у першому півріччі 2015 р. перебував на загальній системі оподаткування, а з III кварталу 2015 р. перейшов на спрощену систему оподаткування, повинен подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2015 р. протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового періоду, в якій врахувати показники та фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя 2015 р.

Враховуючи особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, такий суб’єкт господарювання разом із декларацією з податку на прибуток підприємств повинен подати фінансову звітність за перше півріччя 2015 р.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42