Другие налоги

Податкова накладна: зміни у формі та порядку її заповнення

Законом № 643 внесено зміни до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, якими з переліку обов’язкових реквізитів, що має містити податкова накладна (далі — ПН), виключено такі реквізити, як:

 • «місцезнаходження юридичної особи — продавця або податкова адреса фізичної особи — продавця, зареєстрованої як платник податку» (пп. «ґ» п. 201.1 ст. 201 зазначеного Кодексу у редакції до 01.01.2016 р.);
 • «вид цивільно-правового договору» (пп. «и» п. 201.1 ст. 201 цього Кодексу у редакції до 01.01.2016 р.).

Крім того, з метою спрощення форми ПН прийнято рішення:

 • виключити необов’язкові реквізити заголовної частини ПН, які втратили актуальність у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ;
 • змінити табличну частину ПН.

Зазначене стосується також форми розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — РК). Тому виникла необхідність у внесенні змін до форм ПН та РК та відповідно Порядку заповнення ПН.

Так, наказом № 1307 затверджено нову форму ПН (далі — ПН № 1307) та порядок її заповнення (далі — Порядок № 1307); скасовано наказ № 957, яким затверджено чинну на сьогодні форму ПН (далі — ПН № 957) та порядок її заповнення (далі — Порядок № 957).

Відповідно до п. 4 наказу № 1307 Порядок № 1307 набирає чинності з 1 числа другого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Враховуючи те, що цей наказ опубліковано 12.02.2016 р., нова форма ПН, затверджена ним, діятиме з 01.04.2016 р.

Нова форма податкової накладної, затверджена наказом № 1307, діятиме з 01.04.2016 р.

Порівняно з формою ПН № 957 нові форми ПН і РК та порядок заповнення ПН у редакції наказу № 1307 зазнали суттєвих змін. Розглянемо їх детальніше.

Форма податкової накладної

Зміни у формі ПН

Насамперед слід звернути увагу на верхню ліву частину ПН № 1307. По-перше, її доповнено такими новими графами:

«Зведена податкова накладна». У цій графі проставляється позначка «Х» у випадку складання зведених ПН як у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (п. 11 Порядку № 1307), так і у разі здійснення постачання покупцям — платникам податку товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер (п. 19 зазначеного Порядку);

«Складена на операції, звільнені від оподаткування». У цій графі відповідно до вимог п. 201.3 ст. 201 Податкового кодексу робиться запис «Без ПДВ» у випадку складання ПН, складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ. У ПН № 957 такий запис робився у графі 12 табличної частини.

По-друге, з верхньої лівої частини ПН виключено графу «Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції». Тепер у разі складання оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції ПН відповідно до пп. «а» п. 337.4 ст. 337 Податкового кодексу у другій частині порядкового номера ПН № 1307 зазначається код «5» (п. 6 Порядку № 1307).

Також слід звернути увагу на порядковий номер ПН. Так, у формі ПН № 1307 він складається з двох частин:

 • у першій частині (до знаку дробу) проставляється порядковий номер;
 • у другій частині (після знаку дробу) — код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (у разі якщо ПН складається за операціями з постачання власно виробленої сільськогосподарської продукції), або код, що передбачає складання ПН оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

У зв’язку з тим, що для зручності платників податку перелік обов’язкових реквізитів, що повинна містити ПН, визначений п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, доповнено реквізитом «номер філії (структурного підрозділу) продавця/покупця», клітини в порядковому номері ПН № 957, відведені для заповнення номера філії (третя частина порядкового номера), у формі ПН № 1307 винесено в окреме поле.

Суттєвих змін зазнали і поля ПН, відведені для заповнення інформації про постачальника (продавця) та отримувача (покупця). Як уже зазначалося вище, з неї виключено низку реквізитів, а саме:

 • місцезнаходження (податкову адресу) продавця/покупця;
 • номер телефону продавця/покупця;
 • вид цивільно-правового договору, його номер та дата;
 • форму проведених розрахунків.

Таким чином, у зазначених полях залишилися такі реквізити:

 • найменування/ПІБ продавця та покупця;
 • індивідуальний податковий номер продавця та покупця.

Найбільших змін зазнала таблична частина ПН, оскільки нова форма табличної частини ПН № 1307 спрямована на зменшення обсягу інформації та автоматизації процесу заповнення окремих граф ПН.

Так, табличну частину ПН поділено на два розділи — А та Б.

У розділі А відображатимуться підсумкові значення, а саме:

 • загальна сума коштів, що підлягають сплаті постачальнику з урахуванням ПДВ;
 • суми ПДВ (загальна сума податку за операцією та суми ПДВ у розрізі ставок (20 та 7%));
 • обсяги постачання (без ПДВ) у розрізі видів операцій (операції, що оподатковуються за ставкою 20%, за ставкою 7%, за нульовою ставкою та звільнені операцій).

Такі дані у формі ПН № 957 відображались у графах 8 — 13 розділів ІІІ та ІV.

Дані щодо зворотної (заставної) тари відображатимуться у рядку «Х» розділу А ПН № 1307 (відображались у графі 13 розділу ІІ ПН № 957).

У розділі Б табличної частини ПН № 1307 відображатимуться дані в розрізі номенклатури товарів/послуг, що постачаються. Такі дані у формі ПН № 957 відображались у графах 2 — 13 розділу І. Проте для спрощення заповнення ПН:

виключено графу «Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати)», оскільки відповідно до вимог п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний скласти ПН на дату виникнення податкових зобов’язань, а зведені ПН (п. 198.5 ст. 198, п. 199.1 ст. 199, п. 201.4 ст. 201 та п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу) складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду. Тобто дата складання ПН має відповідати даті виникнення податкового зобов’язання (постачання/оплати);

графи, в яких відображались обсяги постачання (без ПДВ) у розрізі ставок ПДВ/звільнення (графи 8 — 12 ПН № 957) замінено графами, в яких відображаються код ставки ПДВ/пільги та обсяги постачання (без ПДВ) (графи 8 — 10 ПН № 1307).

 

Заповнення розділу Б табличної частини ПН

Розглянемо особливості заповнення табличної частини ПН № 1307, і для зручності почнемо з  розділу Б.

Графи 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця», 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД», 4 та 5 «Одиниця виміру товару/послуги», 6 «Кількість (об’єм, обсяг)», 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість» ПН № 1307 заповнюються у такому самому порядку, як і відповідні графи (3 — 7) ПН № 957.

У графі 8 «Код ставки» ПН № 1307 зазначається код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операції з постачання товару/послуги, зазначеної у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця».

Так, згідно з пп. 6 п. 16 Порядку № 1307 у графі 8 ПН № 1307 зазначається:

у разі здійснення операції з постачання товару/послуги, що оподатковується за основною ставкою (20%)

код ставки «20»

у разі здійснення операції з постачання товару, що оподатковується за ставкою 7%

код ставки «7»

у разі здійснення операції з вивезення товару за межі митної території України, що підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою

код ставки «901»

у разі здійснення операцій з постачання на митній території України товару/послуги, що оподатковується за нульовою ставкою

код ставки «902»

у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування

код ставки «903»

 

Як зазначалося раніше, відповідно до п. 201.3 ст. 201 Податкового кодексу у разі звільнення від оподаткування ПДВ у випадках, передбачених цим Кодексом, у ПН робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідний пункт та/або підпункт Податкового кодексу.

З цією метою у розділі Б табличної частини ПН № 1307 передбачено графу 9 «Код пільги», яка заповнюється у разі здійснення операції з постачання товарів/послуг, звільненої від оподаткування ПДВ відповідно до норм Податкового кодексу. У цій графі зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету або Довідник інших податкових пільг), затверджених ДФС станом на дату складання ПН (пп. 7 п. 16 Порядку № 1307).

У ПН № 957 у разі здійснення пільгових операцій відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу, якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зазначалися під табличною частиною у відведеному для цього полі (виноска 3).

У ПН № 1307 також залишилося таке поле, але воно заповнюється лише у разі здійснення пільгових операцій, які не внесено до зазначених довідників пільг (у зв’язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання ПН. У такому разі у графі 9 розділу Б табличної частини ПН проставляється умовний код пільги «99999999», а у відведеному полі — відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ (пп. 7 п. 16 Порядку № 1307).

Слід зазначити, що вимога щодо складання окремих ПН для операцій, які оподатковуються або звільнені від оподаткування, у Порядку № 1307 залишилася без змін. Тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі ПН. Зазначене не поширюється на операції з постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна та/або ставка 7%. У такому разі складається одна ПН, у якій заповнюються відповідні графи нижньої табличної частини (розділ Б). Операції, що оподатковуються за нульовою, основною ставкою або ставкою 7%, відображаються в окремих рядках розділу Б табличної частини ПН (п. 17 Порядку № 1307).

У графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість» ПН № 1307 зазначається обсяг постачання товарів/послуг (без ПДВ) у розрізі номенклатури таких товарів/послуг, зазначеної у графі 2. Тобто значення графи 10 у розрізі номенклатури (певного рядка графи 1 «№ з/п») дорівнюватиме значенню графи 6 такого рядка, помноженому на значення графи 7 такого рядка (гр. 10 = гр. 6 × гр. 7).

Заповнення розділу А табличної частини ПН

Перейдемо до розділу А табличної частини ПН № 1307.

Як зазначалося раніше, в цьому розділі відображатимуться підсумкові значення.

У рядках V — ІХ розділу А відображатимуться загальні суми обсягів постачання (без ПДВ) товарів/послуг у розрізі видів операцій (операції, що оподатковуються за ставкою 20%, за ставкою 7%, за нульовою ставкою та звільнені операції).

Так, у рядку V «Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)» розділу А табличної частини ПН відображатиметься загальна сума обсягів постачання (без ПДВ) товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 20%, зазначених у розділі Б табличної частини такої ПН. Тобто рядок V розділу А дорівнюватиме сумі значень рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки «20».

У рядку VІ «Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)» розділу А табличної частини ПН відображатиметься загальна сума обсягів постачання (без ПДВ) товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 7%, зазначених у розділі Б табличної частини такої ПН. Тобто рядок VІ розділу А дорівнюватиме сумі значень рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки «7».

Відповідно рядок VІІ «Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)» розділу А табличної частини ПН дорівнюватиме сумі значень рядків графи 10 розділу Б табличної частини такої ПН, в яких у графі 8 зазначено код ставки «901», а рядок VІІІ «Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)» розділу А — сумі значень рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки «902».

Рядок ІХ «Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)» розділу А ПН, складеної за операціями, звільненими від оподаткування ПДВ, дорівнюватиме сумі значень усіх рядків графи 10 розділу Б такої ПН, оскільки у всіх рядках графи 8 розділу Б такої ПН має бути зазначено код ставки (звільнення) «903» виходячи з вимоги п. 17 Порядку № 1307, відповідно до якої при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнено від оподаткування, продавець повинен скласти окремі ПН.

У рядках ІІ — ІV розділу А відображатимуться суми ПДВ.

Так, у рядку ІІІ «Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою» зазначатиметься загальна сума ПДВ від загального обсягу поставлених товарів/послуг, зазначених в такій ПН, що оподатковуються за ставкою 20% (рядок V розділу А). Тобто:

рядок ІІІ розділу А = рядок V розділу А × 20% : 100.

У рядку ІV «Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%» зазначатиметься загальна сума ПДВ від загального обсягу поставлених товарів/послуг, зазначених у такій ПН, що оподатковуються за ставкою 7% (рядок VІ розділу А). Тобто:

рядок ІV розділу А = рядок VІ розділу А × 7% : 100.

Загальна сума ПДВ за операцією з постачання товарів/послуг, зазначених у розділі Б ПН, зазначається у рядку ІІ розділу А та дорівнює сумі рядків ІІІ та ІV розділу А. Тобто:

рядок ІІ розділу А = рядок ІІІ розділу А + рядок ІV розділу А.

І нарешті загальна сума коштів, що підлягатиме сплаті за операцією з постачання товарів/послуг, зазначених у ПН, відображатиметься у рядку І «Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість» розділу А такої ПН та дорівнюватиме:

сумі значень рядків ІІ, V — VІІІ розділу А ПН, складеної на операції, що оподатковуються ПДВ (за ставкою 20 та/або 7% та/або нульовою ставкою);

значенню рядка ІХ розділу А ПН, складеної на операції, звільнені від оподаткування ПДВ.

 

ПРИКЛАДИ ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПН № 1307

ПРИКЛАД 1

Постачання товарів (вітчизняних та імпортованих), що оподатковуються за основною ставкою

Розділ А

І

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ

20 400

ІІ

Загальна сума ПДВ, у тому числі:

3400

ІІІ

загальна сума ПДВ за основною ставкою

3400

ІV

загальна сума ПДВ за ставкою 7%

 

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки «20»)

17 000

Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки «7»)

 

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки «901»)

 

VІІІ

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки «902»)

 

ІХ

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки «903»)

 

Х

Дані щодо зворотної (заставної) тари

 

 

Розділ Б


з/п

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару згідно
з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару/послуги

Кількість
(об’єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування ПДВ

Код
ставки

Код пільги

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ

умовне позначення (українське)

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Товар «А»

 

шт.

2009

5

1000

20

 

5000

2

Товар «В»

 

шт.

2009

3

1500

20

 

4500

3

Товар «С»

 

шт.

2009

5

  700

20

 

3500

4

Товар «D»

9403 10 93 00

шт.

2009

2

2000

20

 

4000

 

Графа 10 розділу Б = графа 6 × графа 7, таким чином, у прикладі:

рядок 1 графи 10 = 5000 грн. (5 × 1000 грн.);

рядок 2 графи 10 = 4500 грн. (3 × 1500 грн.);

рядок 3 графа 10 = 3500 грн. (5 × 700 грн.);

рядок 4 графа 10 = 4000 грн. (2 × 2000 грн.).

Рядок V розділу А дорівнює сумі рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки «20». У нашому прикладі всі операції з постачання товарів, зазначених в ПН, оподатковуються за ставкою 20%, а тому рядок V розділу А дорівнює сумі значень усіх рядків графи 10 розділу Б: 17 000 грн. (5000 грн. + 4500 грн. + 3500 грн. + 4000 грн.).

Рядок ІІІ розділу А = рядок V розділу А × 20% : 100. У нашому прикладі він дорівнює 3400 грн. (17 000 грн. ×  20% : 100).

Оскільки в даному прикладі відбувається постачання товарів лише за ставкою 20%, то значення рядка ІІІ розділу А дорівнює значенню рядка ІІ розділу А.

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ (рядок І розділу А), становить 20 400 грн. (17 000 грн. + 3400 грн.).

ПРИКЛАД 2

Постачання товарів (вітчизняних та імпортованих), що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%

Розділ А

І

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ

73 700

ІІ

Загальна сума ПДВ, у тому числі:

6000

ІІІ

загальна сума ПДВ за основною ставкою

1940

ІV

загальна сума ПДВ за ставкою 7%

4060

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки «20»)

9700

Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки «7»)

58 000

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки «901»)

 

VІІІ

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки «902»)

 

ІХ

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки «903»)

 

Х

Дані щодо зворотної (заставної) тари

 

 

Розділ Б

№ з/п

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару/послуги

Кількість
(об’єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування ПДВ

Код
ставки

Код пільги

Обсяги постачання (база оподаткування)
без урахування ПДВ

умовне позначення (українське)

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Товар «А»

3306 10 00 00

тюб.

2120

5

    140

20

 

    700

2

Товар «В»

9402 10 00 00

шт.

2009

1

30 000

7

 

30 000

3

Товар «С»

9018 49 10 00

шт.

2009

2

   9000

7

 

18 000

4

Товар «D»

 

шт.

2009

1

10 000

7

 

10 000

5

Товар «Е»

 

шт.

2009

3

   2000

20

 

  6000

6

Товар «F»

9401 30 00 00

шт.

2009

2

  1500

20

 

  3000

 

Графа 10 розділу Б = графа 6 × графа 7, таким чином, у прикладі:

рядок 1 графи 10 = 700 грн. (5 × 140 грн.);

рядок 2 графи 10 = 30 000 грн. (1 × 30 000 грн.);

рядок 3 графи 10 = 18 000 грн. (2 × 9000 грн.);

рядок 4 графи 10 = 10 000 грн. (1 × 10 000 грн.);

рядок 5 графи 10 = 6000 грн. (3 × 2000 грн.);

рядок 6 графи 10 = 3000 грн. (2 × 1500 грн.).

Рядок V розділу А дорівнює сумі рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки «20», а рядок VІ розділу А — сумі рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки «7». У нашому прикладі деякі операції з постачання товарів, зазначених в ПН, оподатковуються за ставкою 20% (товари, зазначені у рядках 1, 5, 6), а деякі — за ставкою 7% (рядки 2 — 4). А тому:

рядок V розділу А дорівнює сумі значень графи 10 рядків 1, 5, 6 і становить 9700 грн. (700 грн. + 6000 грн. + 3000 грн.),

рядок VІ розділу А дорівнює сумі значень графи 10 рядків 2, 3, 4 і становить 58 000 грн. (30 000 грн. + 18 000 грн. + + 10 000 грн.).

Рядок ІІІ розділу А = рядок V розділу А × 20% : 100. У нашому прикладі він дорівнює 1940 грн. (9700 грн. × 20% : 100).

Рядок ІV розділу А = рядок VІ розділу А × 7% : 100. У нашому прикладі він дорівнює 4060 грн. (58 000 грн. × 7% : 100).

Рядок ІІ розділу А = рядок ІІІ розділу А + рядок ІV розділу А.

У нашому прикладі він становить 6000 грн. (1940 грн. + 4060 грн.).

Загальна сума коштів, які підлягають сплаті з урахуванням ПДВ (рядок І розділу А), дорівнює сумі рядків ІІ та V — VІІІ і у нашому прикладі становить:

73 700 грн. (6000 грн. + 9700 грн. + 58 000 грн.).

 

Форма розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Нагадаємо, що як Порядком № 957, так і Порядком № 1307 (п. 21) визначено, що порядок складання РК та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для ПН, крім окремих випадків, які встановлено самим Порядком № 1307.

Зміни у формі РК

Форма РК № 1307 зазнала схожих змін, як і форма ПН № 1307.

Так, верхню ліву частину доповнено графами:

 • «До зведеної податкової накладної», в якій проставляється позначка «Х» у випадку складання РК до зведеної ПН (складеної як у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, так і у разі здійснення постачання покупцям — платникам податку товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер);
 • «До податкової накладної, складеної на операції звільнені від оподаткування», в якій робиться запис «Без ПДВ» у разі складання РК до ПН, складеної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ;
 • «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)», в якій проставляється позначка «Х» у разі якщо РК підлягає реєстрації в ЄРПН продавцем. Разом з існуючою графою «Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)» дає можливість відображати ким (покупцем чи продавцем) згідно з вимогами ст. 192 Податкового кодексу (п. 22 Порядку № 1307) відповідний РК повинен реєструватися в ЄРПН. Не може одночасно бути проставлена позначка «Х» у графах «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)» та «Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)».

Як і в ПН № 1307, з верхньої лівої частини РК № 1307 виключено графу «Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції». У разі складання РК до ПН, складеної оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції, у другій частині порядкового номера РК № 1307 зазначається код «5».

Порядковий номер РК № 1307, як і ПН № 1307, складається з двох частин. Проте поле, в якому відображається порядковий номер ПН, до якої складається РК, залишено з трьох частин, оскільки РК за формою, затвердженою наказом № 1307, може складатися до ПН за формою, затвердженою наказом № 957, в якій порядковий номер складається з трьох частин.

У зв’язку з тим, що для зручності платників податку перелік обов’язкових реквізитів, що повинна містити ПН, визначений п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, доповнено реквізитом «Номер філії (структурного підрозділу) продавця/покупця», клітини в порядковому номері ПН № 957, відведені для заповнення номера філії (третя частина порядкового номера), у формі ПН № 1307 винесено в окреме поле.

Як і ПН № 1307, суттєвих змін в РК № 1307 зазнали:

 • поля, відведені для заповнення інформації про постачальника (продавця) та отримувача (покупця), з яких виключено низку реквізитів, та доповнено полями для відображення номера філії продавця/покупця;
 • таблична частина.

Так, табличну частину РК № 1307, як і ПН № 1307, поділено на два розділи:

 • розділ А, в якому відображатимуться підсумкові значення здійснених коригувань (у формі РК № 957 відображались у графах 10 — 13 та у рядку «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту»);
 • розділ Б, в якому відображатимуться дані щодо коригування кількості та вартості в розрізі номенклатури товарів/послуг (у формі РК № 957 відображались у графах 2 — 9).

Як і у формі ПН № 1307, для спрощення заповнення РК у розділі Б:

 • виключено графу «Дата коригування»;
 • графи, в яких відображались обсяги постачання (без ПДВ), що підлягали коригуванню в розрізі видів операцій (операції, що оподатковуються за ставкою 20%, за ставкою 7%, за нульовою ставкою та звільнені операцій) (графи 10 — 13 РК № 957), замінено графами, в яких відображаються код ставки ПДВ/пільги та обсяги постачання (без ПДВ), що підлягають коригуванню (графи 11 — 13 РК № 1307).

Розглянемо детальніше особливості заповнення табличної частини РК № 1307.

Заповнення розділу Б табличної частини РК

У графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» зазначається номер рядка ПН, в якій відображено дані з постачання товару/послуги, що коригується (графа 1 ПН № 1307).

Графи 2 «Причина коригування», 3 «Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується», 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД», 5 та 6 «Одиниця вимірутовару/послуги», 7 та 8 «Коригування кількості», 9 та 10 «Коригування вартості» РК № 1307 заповнюються у такому самому порядку, як і відповідні графи (2 — 9) РК № 957.

Графи 11 «Код ставки» та 12 «Код пільги» РК № 1307 заповнюються  як відповідні графи ПН № 1307 (8 та 9).

У графі 13 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість» РК № 1307 зазначаються обсяги коригування сум постачання товарів/послуг (без ПДВ) у  розрізі номенклатури таких товарів/послуг,  зазначеної у  графі  3. Тобто значення графи 13 в розрізі номенклатури (певного рядка) дорівнюватиме:

(гр. 7 (+/-) × гр. 8) + (гр. 9 (+/-) × гр. 10).

Заповнення розділу А табличної частини РК

Перейдемо до розділу А табличної частини РК № 1307.

У рядках ІV — VІІІ розділу А відображатимуться загальні суми коригування обсягів постачання (без ПДВ) товарів/послуг у розрізі видів операцій (операції, що оподатковуються за ставкою 20%, за ставкою 7%, за нульовою ставкою, та звільнені операції).

Так, у рядку ІV «Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)» відображатиметься загальна сума коригування обсягів постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 20%, зазначених у розділі Б табличної частини РК. Тобто рядок ІV розділу А дорівнюватиме сумі значень рядків графи 13 розділу Б, в яких у графі 11 зазначено код ставки «20».

У рядку V «Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-) (+) (код ставки 7)» відображатиметься загальна сума коригування обсягів постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 7%, зазначених у розділі Б табличної частини РК. Тобто рядок V розділу А дорівнюватиме сумі значень рядків графи 13 розділу Б, в яких у графі 11 зазначено код ставки «7».

Відповідно рядок VІ «Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 901)» розділу А (коригування обсягів постачання при експорті товарів за ставкою 0%) дорівнюватиме сумі значень рядків графи 13 розділу Б, в яких у графі 11 зазначено код ставки «901», а рядок VІІ «Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902)» розділу А (коригування обсягів постачання на митній території України за ставкою 0%) — сумі значень рядків графи 13 розділу Б, в яких у графі 11 зазначено код ставки «902».

Рядок VІІІ «Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)» розділу А РК до ПН, складеної за операціями, звільненими від оподаткування ПДВ, дорівнюватиме сумі значень усіх рядків графи 13 розділу Б РК, оскільки у всіх рядках графи 11 розділу Б такого РК повинен бути зазначений код ставки (звільнення) «903».

Враховуючи те, що продавець повинен скласти окремі ПН при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, РК до ПН, складеної на операції, звільнені від оподаткування, має містити дані лише щодо коригування обсягів товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування (тобто в графі 11 «Код ставки» розділу Б не повинно бути інших значень, крім коду «903», а в розділі А може бути заповнено лише рядок VІІІ).

У рядках ІІ — ІІІ розділу А відображатимуться суми коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту в розрізі ставок ПДВ.

Так, у рядку ІІ «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)» зазначатиметься загальна сума коригування податкового зобов’язання (далі — ПЗ) та податкового кредиту (далі — ПК) за операціями з постачання товарів/послуг, зазначених у такому РК, що оподатковуються за ставкою 20% (рядок ІV розділу А). Тобто:

рядок ІІ розділу А = рядок ІV розділу А × 20% : 100.

У рядку ІІІ «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-) (+)» зазначатиметься загальна сума коригування ПЗ та ПК за операціями з постачання товарів/послуг, зазначених у такому РК, що оподатковуються за ставкою 7% (рядок V розділу А). Тобто:

рядок ІІІ розділу А = рядок V розділу А × 7% : 100.

Загальна сума коригування ПЗ та ПК за відповідним РК  зазначається у рядку І розділу А та дорівнює сумі рядків ІІ та ІІІ розділу А.

Доцільним буде звернути увагу на те, що Порядком № 569 (з урахуванням змін, внесених постановою № 1177) врегульовано питання реєстрації РК в ЄРПН, якщо РК передбачає коригування показників декількох товарів/послуг, одні з яких передбачають збільшення суми компенсації їх вартості, а інші — зменшення.

Так, п. 16 вказаного Порядку визначено, що якщо РК до ПН складено у зв’язку з коригуванням кількісних та/або вартісних показників кількох товарів/послуг, під час постачання/оплати яких складено таку ПН, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо загальна сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту, зазначена в такому РК, має позитивне значення (передбачає збільшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача);

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо загальна сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту, зазначена в такому РК, має від’ємне значення (передбачає зменшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача).

Отже, якщо рядок І розділу А табличної частини РК має:

позитивне значення (+), такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН продавцем (у верхній лівій частині повинна бути проставлена позначка «Х» у графі «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)»);

від’ємне значення (-),  такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (у верхній лівій частині повинна бути проставлена позначка «Х» у графі «Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)»).

ПРИКЛАД 3

Коригування ПЗ та ПК за операцією з постачання товарів (зазначених у прикладі 2), що оподатковуються за основною ставкою

Розділ А

І

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), в тому числі:

9

ІІ

сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

44

ІІІ

сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-) (+)

- 35

ІV

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)

220

V

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за ставкою 7% (-) (+) (код ставки 7)

- 500

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 901)

 

VII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902)

 

VІІІ

Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

 

 

Розділ Б

№ з/п
рядка податкової накладної, що коригується

Причина

коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару/послуги

Коригування кількості

Коригування вартості

Код
ставки

Код пільги

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

умовне позначення (українське)

код

зміна кількості, об’єму, обсягу

(-) (+)

ціна постачання товарів/ послуг

  

зміна ціни (-) (+)

кількість постачання товарів/ послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Повернення товару, перегляд ціни

Товар «А»

3306 10 00 00

тюб.

2120

- 1

140

- 10

4

20

 

- 180

3

Перегляд ціни

Товар «С»

9018 49 10 00

шт.

2009

 

 

- 250

2

  7

 

- 500

5

Перегляд ціни

Товар «Е»

 

шт.

2009

 

 

   200

2

20

 

  400

 

Графа 13 розділу Б = (гр. 7 × гр. 8) + (гр. 9 × гр. 10), таким чином, у прикладі:

щодо товару «А» (рядок 1 ПН) графа 13 = — 180 (- 1 × 140) + (- 10 × 4) = -140 + (- 40);

щодо товару «С» (рядок 3 ПН) графа 13 = — 500 (- 250 × 2);

щодо товару «Е» (рядок 5 ПН) графа 13 = + 400 (+ 200 × 2).

Рядок ІV розділу А дорівнює сумі рядків графи 13 розділу Б, в яких у графі 11 зазначено код ставки «20», а рядок V розділу А — сумі рядків графи 13 розділу Б, в яких у графі 11 зазначено код ставки «7». У нашому прикладі коригування відбувається за операцією з постачання товарів, що оподатковуються за ставкою 20% (товари «А» та «Е»), а деякі — за ставкою 7% (товар «С»).  Тому рядок ІV розділу А дорівнює сумі значень графи 13 товарів «А» та «Е» та становить + 220 грн. (- 180 + 400), а рядок V розділу А — сумі графи 13 товар «С» та становить — 500 грн.

Рядок ІІ розділу А = рядок ІV розділу А × 20% : 100. У нашому прикладі він дорівнює + 44 грн. (+ 220 × 20% : 100).

Рядок ІІІ розділу А = рядок V розділу А × 7% : 100. У нашому прикладі він дорівнює — 35 грн. (- 500 × 7% : 100).

Рядок І розділу А = рядок ІІ розділу А + рядок ІІІ розділу А. У цьому прикладі він становить + 9 грн. (44 + ( – 35)).

Таким чином, за цим розрахунком коригування сума податкового зобов’язання продавця та податкового кредиту покупця (за умови реєстрації РК в ЄРПН) підлягає збільшенню на 9 грн.

Такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

  

Порядок заповненняподаткової накладної/розрахунку коригування

Складання ПН філіями (структурними підрозділами) та постачання товарів/послуг філіям (структурним підрозділам)

У п. 1 Порядку № 1307 описано детальний порядок заповнення граф «Постачальник (продавець)» при складанні ПН філією (структурним підрозділом) платника ПДВ та «Отримувач (покупець)» у разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника ПДВ.

Так, при складанні ПН філією чи іншим структурним підрозділом платника податку у графі «Постачальник (продавець)» такої ПН спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та через кому — найменування такої філії (структурного підрозділу).

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника ПДВ при складанні ПН у графі «Отримувач (покупець)» спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник ПДВ, та через кому — най-менування такої філії (структурного підрозділу), яка (який) фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

Крім того, п. 7 Порядку № 1307 визначено, що:

 • при складанні ПН філією чи іншим структурним підрозділом платника ПДВ, яка фактично є від імені головного підприємства — платника податку стороною договору, у рядку «Номер філії постачальника (продавця)» зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
 • у разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника ПДВ, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору, у рядку «Номер філії отримувача (покупця)» ПН зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу).

У разі коли ПН заповнюється самим платником ПДВ, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється. При цьому нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

Порядковий номер ПН

Як зазначалось вище, у формі ПН № 1307 порядковий номер ПН складається з двох частин, розділених знаком дробу:

 • порядкового номера (до знака дробу);
 • коду виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування, або коду, що передбачає складання ПН оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції (після знака дробу).

Також Порядок № 1307 доповнено обов’язковою умовою щодо заповнення порядкового номера ПН, а саме: такий номер не може починатись на «0» (п. 6 Порядку № 1307).

У клітинках порядкового номера ПН, що не заповнюються (якщо платник податку перебуває на загальному режимі оподаткування та не заповнює другу частину порядкового номера), нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

Складання податкових накладних за операціями з постачання товарів/послуг дипломатичним місіям та на постачання  неплатнику, в яких зазначається назва покупця та які видаються покупцю

Відповідно до п. 12 Порядку № 1307 у разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, у графі «Отримувач(покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000». При цьому такі ПН не підлягають наданню покупцю.

Проте на відміну від зазначеного правила Порядком № 1307 у п. 10 фактично виокремлено окрему групу покупців — неплатників ПДВ, при постачанні товарів/послуг яким складаються ПН, у яких зазначається найменування покупця і які можуть видаватися такому покупцю. Так, крім постачання товарів/послуг для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, особливості заповнення яких були передбачені Порядком № 957, такий перелік доповнено операціями з постачання:

особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів/послуг, оподаткування ПДВ операцій з постачання яких відповідно до ст. 211 Податкового кодексу здійснюється у пільговому режимі та які придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) у рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування податком відповідно до п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу та які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Відповідно до п. 10 Порядку № 1307:

1) у верхній лівій частині такої ПН робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини 12.

Слід зазначити, що для таких ПН у п. 8 Порядку № 1307 передбачено окремий тип причини: «12 — Складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладено в п. 10 цього Порядку)»;

2) у графі «Отримувач (покупець)» такої ПН зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (далі — ПІБ) фізичної особи;

3) у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» такої ПН проставляється умовний ІПН «200000000000»;

4) така ПН складається в електронній формі та видається за вибором отримувача (покупця) в один із таких способів:

 • або надсилається в електронному вигляді;
 • або надається у паперовому вигляді шляхом її друкування.

Зведені податкові накладні

У зв’язку зі змінами, внесеними до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу, законодавчо визначено право платників ПДВ складати зведені ПН у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер. При цьому зведені ПН складаються не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на:

кожного платника ПДВ, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;

загальну суму обсягу постачання товарів/послуг покупцям — особам, не зареєстрованим платниками ПДВ, протягом такого місяця.

У разі складання зведеної ПН:

1) у верхній лівій частині в графі «Зведена податкова накладна» робиться помітка «X»;

2) якщо зведену ПН складено на загальну суму обсягу постачання товарів/послуг протягом місяця покупцям — особам, не зареєст-рованим платниками ПДВ, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка « і зазначається відповідний тип причини згідно з п. 8 Порядку № 1307 (02 — Складена на постачання неплатнику податку);

3) у графі 2 розділу Б табличної частини зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг.

Особливості складання зведених податкових накладних у разі нарахування податкових зобов’язань

Відповідно до змін, внесених до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, з липня 2015 р. платник податку складає окремі зведені ПН за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання/починають використовуватися в:

 • операціях, що не є об’єктом оподаткування (у тому числі місце постачання яких розташоване за межами митної території України);
 • операціях, звільнених від оподаткування;
 • операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
 • операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені ПН складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної ПН:

І. У заголовній частині:

1) як і в звичайних зведених ПН, у верхній лівій частині робиться помітка «X» у графі «Зведена податкова накладна»;

2) у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» і зазначається відповідний тип причини згідно з п. 8 Порядку № 1307:

04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;

08 — Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

13 — Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській дія-льності);

3) у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (ПІБ);

4) у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000» (п. 11 Порядку №  1307);

ІІ. У  табличній частині (п. 16 Порядку № 1307):

1) у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» розділу Б платником зазначаються дата складання та порядковий номер ПН, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу;

2) у графі 4 «Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення (українське))» розділу Б вказується «грн»;

3) у графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість» розділу Б вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7%, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань;

4) графи 3, 5 — 9 розділу Б та рядки VІІ — ІХ розділу А не заповнюються.

Коригування податкових зобов’язань (збільшення) у разі анулювання реєстрації платника ПДВ — покупця

Порядком №  1307 врегульовано питання коригування податкових зобов’язань продавця у разі якщо після постачання товарів/послуг покупцю — платнику ПДВ відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, але на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника ПДВ.

У такому випадку п. 13 Порядку №  1307 передбачено складання постачальником (продавцем) ПН на суму такого збільшення, у рядку «Отримувач (покупець)» якої зазначається «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача(покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», а у графі «Не підлягаєнаданню отримувачу (покупцю)» робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини 01.

Інші зміни, на які слід звернути увагу

Пунктом 3 Порядку № 1307 встановлено, що ПН підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за формою, чинною на день такої реєстрації.

Таким чином, слід звернути увагу, що з 01.04.2016 р. ПН/РК прийматимуться до реєстрації в ЄРПН лише за формою, затвердженою наказом №  1307, у тому числі ті ПН/РК, які були складені до 01.04.2016 р.

Підпунктом 1 п. 16 Порядку №  1307 обмежено кількість найменувань поставлених товарів/послуг, що можуть бути зазначені в одній ПН: така кількість не може перевищувати 9999 позицій.

Підпунктом 3 п. 16 Порядку №  1307 врегульовано питання заповнення граф 4 та 5 розділу Б, відведених для відображення одиниці виміру товару/послуги у разі відсутності у КСПОВО одиниці обліку товару/послуги, що постачається. У такому випадку у графі 4 (умовне позначення (українське) одиниці виміру) зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товарів/послуг, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах, а графа 5 (код одиниці виміру) не заповнюється (пп. 3 п. 16 Порядку № 1307).

Слід також звернути увагу, що у Порядку №  1307, як і в Порядку №  957, визначено, що у клітинках заголовної та табличної частини ПН/РК, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (пункти 6, 7, 8, 16, 21 цього Порядку).

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42