НДФЛ

Продаж нерухомого майна юридичній особі

Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб, військовим збором дохід, отриманий фізичною особою — резидентом від продажу нерухомого майна (земельної ділянки за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) юридичній особі?


За основним цільовим призначенням землі поділяються на категорії, визначені ст. 19 Земельного кодексу.

Згідно з пп. «а» частини третьої ст. 22 цього Кодексу землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування громадянам для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб, зокрема, є фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з нормами ст. 172 — 173 цього Кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника понад три роки не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину.

Відповідно до положень, наведених у ст. 121 Земельного кодексу, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

  • для ведення особистого селянського господарства — не більше ніж 2,0 га;
  • для ведення садівництва — не більше ніж 0,12 га;
  • для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше ніж 0,25 га, в селищах — не більше ніж 0,15 га, в містах — не більше ніж 0,10 га;
  • для індивідуального дачного будівництва — не більше ніж 0,10 га;
  • для будівництва індивідуальних гаражів — не більше ніж 0,01 га.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Відповідно до п. 172.7 ст. 172 Податкового кодексу одночасно з дією п. 172.4 цієї статті, якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа — підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником від такого продажу (обміну).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Водночас пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу.

Згідно з пп. 1.3 цього пункту ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 цього пункту.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Таким чином, дохід, отриманий платником податку — фізичною особою — резидентом від операцій з продажу протягом звітного податкового року об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу (земельної ділянки за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), оподатковується податковим агентом податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5%.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42