Єдиный налог

Заповнення податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Форму податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (далі — Декларація) затверджено наказом № 578.


Декларація містить загальну та розрахункову частини, а також обов’язковий додаток — Відомості про наявність земельних ділянок (далі — Відомості).

Разом із Декларацією обов’язково подається Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі — Розрахунок) за формою, затвердженою наказом № 772.

Розрахунок складається за попередній податковий (звітний) рік та надається відповідно до пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Всі документи надаються одним пакетом, оскільки наказом № 578 передбачено, що до Декларації додаються Відомості та Розрахунок до 20 лютого поточного року.

Залежно від типу Декларації (загальна, нова загальна, уточнююча загальна, звітна, нова звітна, уточнююча звітна) у рядку 1 проставляються відмітки напроти обраного типу Декларації.

Подання Декларації

Декларація подається платником незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку.

Звітна Декларація подається, якщо за відповідний звітний рік за земельні ділянки, розташовані на території певного органу місцевого самоврядування з кодом згідно з Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — код за КОАТУУ), ще не було подано жодної Декларації.

Тип  Декларації

Місце подання Декларації

ЗВІТНА,

НОВА ЗВІТНА,

УТОЧНЮЮЧА

Подаються до відповідного контролюючого органу (за основним або неосновним місцем обліку платника) за місцем розташування земельної ділянки

ЗАГАЛЬНА,

НОВА ЗАГАЛЬНА,

УТОЧНЮЮЧА ЗАГАЛЬНА

Подаються до контролюючого органу за місцезнаходженням платника податку (за основним місцем обліку платника)

 

Нова звітна Декларація подається лише у законодавчо визначені граничні строки подання, якщо за відповідний звітний рік за земельні ділянки, розташовані на території певного органу місцевого самоврядування з кодом, що відповідає коду за КОАТУУ, вже було раніше подано звітну (нову звітну) Декларацію із зазначенням такого самого коду за КОАТУУ органу місцевого самоврядування.

Уточнююча звітна Декларація подається тільки після законодавчо визначеного граничного строку подання, якщо за відповідний звітний рік за земельні ділянки, розташовані на території певного органу місцевого самоврядування з кодом, що відповідає коду за КОАТУУ, було подано звітну (нову звітну) Декларацію.

Якщо платник самостійно виявив помилки, що містяться у раніше поданій ним Декларації, то такий платник зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань.

У разі виправлення помилок уточнюючим розрахунком при поданні уточнюючої Декларації до неї повинні бути подані Відомості, що містять інформацію щодо уточнених показників.

При поданні уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань слід мати на увазі, що не може бути зменшено суму податкових зобов’язань, яку не було сплачено до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах у зв’язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

Після подання Декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного строку подання Декларації за такий самий період подати нову Декларацію з виправленими показниками.

Схема

Порядок заповнення звітної, нової звітної, уточнюючої звітної Декларації

Заповнення загальної частини Декларації

У рядку 1 загальної частини Декларації обов’язково заповнюється «тип декларації». Відмітка зазначається в одній із клітинок: звітна, звітна нова, уточнююча звітна. За наявності більше однієї відмітки Декларація вважається неправильно заповненою.

У рядку 1 загальної частини Декларації обов’язково заповнюється реквізит «за ____ рік».

Реквізит «починаючи з» заповнюється у разі виникнення об’єкта оподаткування не з початку року.

Наприклад, у платника єдиного податку на території органу місцевого самоврядування, де у нього не було земельних ділянок (відповідно по цьому органу місцевого самоврядування з кодом, що відповідає коду за КОАТУУ, не подавалася звітна податкова декларація), виникає новий об’єкт оподаткування — нова земельна ділянка. У такому разі у звітній податковій Декларації платник заповнює реквізит «починаючи з» та зазначає дату виникнення об’єкта оподаткування.

Реквізит «з урахуванням уточнень» заповнюється у разі уточнення платником податкових зобов’язань за минулими податковими періодами у складі звітної (нової звітної) Декларації, а також при наданні уточнюючої звітної Декларації.

Рядки 2, 5, 6 (повне найменування, код організаційно-правової форми господарювання, податкова адреса (місцезнаходження) платника) заповнюються відповідно до реєстраційних документів.

У рядку 4 «Код виду економічної діяльності (КВЕД)» код зазначається відповідно до реєстраційних документів.

У рядку 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» код має відповідати коду за КОАТУУ.

Заповнення розрахункової частини Декларації

Формою Декларації передбачено, що інформація в розрізі кожної земельної ділянки надається у Відомостях. У Декларації зазначається підсумкова інформація в розрізі категорій земель.

У переважній більшості випадків у межах одного КОАТУУ нормативна грошова оцінка земельних ділянок однакова для всіх земельних ділянок. З метою спрощення процедури заповнення звітності розрахунок здійснюється одним рядком в цілому за всіма земельними ділянками.

Наприклад, у суб’єкта господарювання три земельні ділянки категорії «рілля» з однаковою нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок для всіх земельних ділянок у межах одного КОАТУУ. У Відомостях платник зазначає всі три земельні ділянки, кількість рядків збільшується — заповнюються рядки 1.1.1, 1.1.2 та 1.1.3, у рядку 1.1.0 у колонці 11 підсумовуються площі всіх земельних ділянок. Цей показник має відповідати значенню колонки 3 рядка 1.1 Декларації.

Якщо у межах одного КОАТУУ за однією і тією самою категорією земель різна нормативна грошова оцінка земельних ділянок, то в такому разі платник має окремо (в окремих рядках) відобразити у Декларації інформацію про ці земельні ділянки та здійснити за ними розрахунок суми земельного податку.

Наприклад, у суб’єкта господарювання три земельні ділянки категорії «рілля» в межах одного КОАТУУ, дві — з однаковою нормативною грошовою оцінкою, одна має іншу нормативну грошову оцінку. У Відомостях платник також зазначає всі три земельні ділянки (кількість рядків збільшується — заповнюються рядки 1.1.1, 1.1.2 та 1.1.3), у рядку 1.1.0 у колонці 11 підсумовуються площі всіх земельних ділянок.

У Декларації кількість рядків 1.1 теж збільшується, але їх буде лише два — один рядок для відображення сумарних показників для земельних ділянок з однаковою нормативною грошовою оцінкою (наприклад, рядок 1.1.1), другий — для показників земельної ділянки з іншою нормативною грошовою оцінкою (рядок 1.1.2).

При цьому у Відомостях сума показників колонки 11 за земельними ділянками з однаковою нормативною грошовою оцінкою (наприклад, це рядки 1.1.1 та 1.1.2) має відповідати показнику колонки 3 рядка 1.1.1 Декларації. Показник колонки 11 за земельною ділянкою з іншою нормативною грошовою оцінкою (рядок 1.1.3) Відомостей має відповідати значенню колонки 3 рядка 1.1.2 Декларації.

При наданні звітної (нової звітної) Декларації без уточнення даних раніше поданих Декларацій заповнюються рядки 1 — 3.

При уточненні у складі звітної (нової звітної) Декларації даних минулих податкових періодів заповнюються рядки 4 — 10.

При цьому формули, зазначені у рядках 5 та 6, не застосовуються, оскільки рядок 3 Декларації стосується нарахованої суми податку за поточний звітний період.

Формули у рядках 5 та 6 застосовуються у разі подання уточнюючої звітної Декларації. У такому разі у рядку 3 зазначається нарахована сума податку, яку платник вважає правильною, у рядку 4 — сума, яка була вже задекларована раніше.

Якщо уточнення податкового зобов’язання відбулося до настання терміну сплати, то інформація зазначається у рядках 5 та 6, а якщо після настання терміну сплати — у рядках 7 та 8.

При заповненні розрахункової частини Декларації слід користуватися алгоритмом заповнення Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, розміщеним на сайті «Вісника» (www.visnuk.com.ua).

Заповнення додатка до звітної, нової звітної, уточнюючої Декларації — Відомості про наявність земельних ділянок

У реквізиті «Додаток №_» зазначається порядковий номер додатка.

Наприклад, якщо інформація має великий обсяг і для зручності формування документа (файлу) та обробки інформації платник розбиває інформацію на кілька частин, кожна з яких надається в окремих Відомостях, то кожній Відомості присвоюється номер, який зазначається у реквізиті.

Зазначається відмітка напроти типу Декларації, до якої надаються Відомості.

Відомості заповнюються в розрізі кожної земельної ділянки.

Рядки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 не заповнюються, оскільки передбачають зазначення назви категорій земельних ділянок.

Інформація щодо земельних ділянок заноситься до відповідної категорії.

Наприклад, якщо земельна ділянка має категорію «рілля», то інформація за нею заноситься у рядок 1.1.1.

За необхідності кількість рядків може бути збільшено.

У колонках 3 — 5 міститься інформація щодо документів, які засвідчують/підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

У Відомостях має бути заповнено або колонки 3 — 4, або колонка 5. Одночасне заповнення колонок 3 — 4 та 5 не допускається.

У колонках 6, 7 зазначається інформація щодо державної реєстрації документів, які засвідчують/підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

У колонці 8 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (за наявності). Якщо такого номера немає, колонка 8 може не заповнюватися.

У колонці 9 зазначається код регіону місця розташування відповідної земельної(их) ділянки(ок). Код має цифрове значення (2 знаки) відповідно до загальноприйнятої в Україні кодифікації.

Інформацію про коди регіонів України розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України (minregion.gov.ua).

У колонці 10 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. Код має відповідати коду, зазначеному у рядку 9 загальної частини Декларації.

У колонці 11 зазначається площа земельної ділянки.

У рядках 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 заповнюється лише колонка 11 — значення загальної площі земельних ділянок для відповідної категорії.

При заповненні Відомостей необхідно користуватися алгоритмом заповнення Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, розміщеним на сайті «Вісника» (www.visnuk.com.ua).

Особливості заповненнязагальної, нової загальної, уточнюючої загальної Декларації

Заповнення загальної частини загальної Декларації

При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної Декларацій у рядку 1 загальної частини Декларації зазначаються одночасно дві відмітки:

  • якщо зазначено тип Декларації «Загальна» (тип Декларації 01), то має бути також зазначено відмітку «Звітна» (тип Декларації 04);
  • якщо зазначено тип Декларації «Нова загальна» (тип Декларації 02), то має бути також зазначено відмітку «Нова звітна» (тип Декларації 05);
  • якщо зазначено тип Декларації «Уточнююча загальна» (тип Декларації 03), то має бути також зазначено відмітку «Уточнююча звітна» (тип Декларації 06).

Потрібно звернути увагу на забезпечення відповідності пар відміток, а також щоб не було зазначено більше ніж 2 відмітки.

При заповненні рядка 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, що відповідає місцезнаходженню платника податку (основному місцю обліку платника).

Заповнення розрахункової частини Декларації

При поданні загальної Декларації кількість рядків 1.1 — 1.4, 2 може збільшуватися.

Кількість рядків залежить від кількості органів місцевого самоврядування (кількості кодів за КОАТУУ), на території яких розташовано земельні ділянки.

Кількість рядків також може бути збільшено у разі, якщо в межах одного КОАТУУ земельні ділянки мають різну нормативну грошову оцінку.

Рядки 4 — 10 не заповнюються.

Заповнення Відомостей — додатка до загальної, нової загальної, уточнюючої загальної Декларації

Рядки 1.1.1 — 1.4.1, 2.1 заповнюються одним рядком за одним КОАТУУ. Залежно від кількості органів місцевого самоврядування (кількості КОАТУУ), на території яких розташовано земельні ділянки, кількість рядків може збільшуватися.

Якщо в межах одного КОАТУУ знаходиться кілька земельних ділянок, колонки 3 — 8 не заповнюються.


ДОВІДКОВО

Статтями 125, 126 Земельного кодексу встановлено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Права власності, користування земельною ділянкою оформлюються відповідно до Закону № 1952.

 

Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації (п. 1 ст. 182 глави 13 розділу ІІІ Цивільного кодексу).

 

До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення (ст. 181 глави 13 розділу ІІІ Цивільного кодексу).

 

Обов’язковість державної реєстрації прав власності на нерухоме майно регламентовано ст. 4 розділу І Закону № 1952.

 

Зокрема, обов’язковій державній реєстрації підлягають: право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном.

 

Щодо оренди земельних ділянок, то відповідно до ст. 17 розділу ІІ Закону № 161 об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.

 

Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації (ст. 6 розділу І Закону № 161).

 

Орендар земельної ділянки зобов’язаний приступати до використання земельної ділянки у строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку (ст. 25 розділу IV Закону № 161).

 

За ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства (п. 1 ст. 211 глави 37 розділу VIII Земельного кодексу).

 

Права на нерухоме майно реєструються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

В окремих випадках договори оренди земельної частки (паїв) реєструвалися відповідно до Порядку № 119. Реєстрація договорів оренди проводилася виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної частки (паю). Договір оренди реєструвався у Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв). В орендаря залишається договір оренди зі штампом, на якому зазначено дату реєстрації та номер запису, а також міститься підпис особи, яка зареєструвала договір.

 

Датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до Книги записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв).

 

Беручи до уваги особливості державної реєстрації прав на нерухоме майно у різні періоди часу, підсумовуємо — державна реєстрація прав власності/користування мала здійснюватися за правилами, встановленими законодавством, яке діяло на момент цієї реєстрації.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42