РРО. Наличные

Понадлімітна виручка: як визначити

Розглянемо, чи вважатиметься понадлімітною виручка, що надійшла до каси в п’ятницю  і яку буде здано лише в понеділок у  зв’язку з тим, що графік роботи обслуговуючого банку в суботу — до 16.00, а підприємства — до 17.00.


Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення № 637).

Пунктом 5.1 зазначеного Положення передбачено, що строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) згідно з такими вимогами, зокрема:

  • для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, — щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас);
  • для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змоги забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) в день її надходження, — наступного дня за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси.

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здаватися підприємствами до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунку між підприємствами та банками.

Відповідно до п. 5.9 Положення № 637 готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством згідно із законодавством (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби,  пов’язані з діяльністю підприємства.

Пунктом 2.10 зазначеного Положення передбачено, що підприємства мають право зберігати у касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку. Готівка, одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть
залишатися в касі (у межах установленого ліміту).

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства (п. 5.9 Положення № 637).

Отже, враховуючи графік роботи підприємства та  банку, готівкові кошти, що  надійшли до  каси підприємства в  п’ятницю, мають бути здані до  банку не  пізніше наступного робочого дня банку та  підприємствау  суботу або використані для потреб підприємства першого робочого дня в  сумі, що  перевищує ліміт каси.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42